NOS Nieuws

Eerste cao met afspraken over gelijke beloning mannen en vrouwen

Verzekeraar Aegon en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Daarin zijn uitdrukkelijk afspraken gemaakt over gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Volgens de FNV is het de eerste keer dat daar in een cao afspraken over gemaakt zijn.

Verder krijgen de ruim 3500 medewerkers van Aegon er de komende twee jaar 4,5 procent loon bij. Ook wordt de eigen bijdrage aan de pensioenpremie verlaagd met 1 procent. Daarnaast hebben de partijen afgesproken om een zogenoemd generatiepact verder uit te werken. In die regeling kunnen oudere werknemers minder gaan werken met behoud van een volledige pensioenopbouw.

Gelijke beloning

Aegon gaat voor februari volgend jaar onderzoek doen naar de huidige beloning van mannen en vrouwen. Als er sprake is van ongelijke beloning volgt er actie in samenspraak met de centrale ondernemingsraad en een regieteam waar ook FNV Finance in zit. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is dit een principekwestie. "We vinden dat mensen die gelijk werk doen ook gelijk betaald moeten worden".

Vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV vindt dit een mooie stimulans voor andere bedrijven om mannen en vrouwen gelijk te belonen. Maar het is nog niet genoeg, vindt ze. "Helaas is het ook hard nodig om een wet met sancties te krijgen, zodat er een verplichting is om te bewijzen dat je vrouwen en mannen gelijk beloont."

Loonkloof

In Nederland is de loonkloof gemiddeld ruim 16 procent. Dat betekent dat een mannelijke werknemer in Nederland per uur gemiddeld 16 procent meer verdient dan een vrouwelijke werknemer. Wel wordt de loonkloof langzaam kleiner: in 2008 was die gemiddeld nog zo'n 20 procent.

Als je factoren als opleiding, werkervaring, beroepssector en functie meeneemt in de berekening van de loonkloof, valt het percentage lager uit. Zo was het zogenoemde gecorrigeerde beloningsverschil in het bedrijfsleven in 2014 zo'n 7 procent. Dat wordt ook wel het onverklaarde beloningsverschil genoemd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl