ANP
NOS NieuwsAangepast

Ook D66 in senaat wil ondanks aarzelingen referendum afschaffen

De Eerste Kamerfractie van regeringspartij D66 lijkt het wetsvoorstel over het afschaffen van het raadgevend referendum te gaan steunen. In het debat over de kwestie uitte senator Engels wel bedenkingen bij het voorstel, maar uiteindelijk noemde hij het pleidooi van minister Ollongren (D66) eerder in het debat overtuigend.

Veel leden van de oppositie richtten hun pijlen op de D66-senator. Ze verweten hem dat juist zijn eigen partij, die opgericht werd voor democratische vernieuwing en van oudsher pleitbezorger was van referenda, het referendum de nek wil omdraaien.

D66-fractievoorzitter Engels zei dat er in zijn fractie wel "aarzelingen en knelpunten" leven over het plan van het kabinet. Zo is hij het er niet mee eens dat er over de afschaffingswet zelf geen referendum kan worden gehouden.

Ongeloofwaardig pleidooi

Ook wil hij dat het kabinet meer doet om "perspectief" te bieden op invoering van een bindend correctief referendum. "Een ongeloofwaardig pleidooi", beet PVV-senator Van Hattem hem toe.

De andere regeringsfracties in de Eerste Kamer lieten zich, zoals verwacht, positief uit over het plan. De coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 hebben in de Eerste Kamer samen een krappe meerderheid van 38 van de 75 zetels. Ook de SGP steunt het wetsvoorstel. De stemming is volgende week.

Het kabinet vindt dat het raadgevend referendum niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht en wil het daarom afschaffen. Het overgrote deel van de oppositie is fel tegen. De partijen vinden dat er geen gelijkwaardig alternatief is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl