ANP
NOS Nieuws

Afgrijzen in Duitse politiek om asielruzie CDU/CSU

Partijen in Duitsland volgen met onbegrip en afkeuring de slepende ruzie over aanscherping van het migratiebeleid. De christendemocratische CDU en de Beierse zusterpartij CSU kunnen het al weken niet eens worden. Aan het einde van de middag komen bondskanselier Merkel en CSU-leider en minister van Binnenlandse Zaken Seehofer nog één keer bij elkaar om een oplossing te vinden.

Een compromis is nog niet in zicht. Wel zeggen beide partijen vanochtend dat ze niet uit zijn op een breuk.

Het vierde kabinet-Merkel, dat half maart werd beëdigd, bestaat uit CDU en CSU en de sociaaldemocratische SPD.

Democratie in gijzeling

SPD-fractieleider Schneider vindt dat de CSU met zijn opstelling de democratie in Duitsland onder hoge druk zet. Hij waarschuwt dat samenwerking alleen mogelijk blijft als de CSU oog heeft voor de wereld en pro-Europees blijft. Een ander kopstuk van de SPD zegt dat Seehofer met zijn opstelling Duitsland en Europa in gijzeling neemt. "Wie zich zo opstelt, verspeelt het vertrouwen van de burger in ons politieke systeem."

De SPD staat in de asielruzie in feite aan de zijlijn. Maar in Berlijn werkt de partijtop aan een verklaring waarin nog eens stelling wordt genomen tegen het standpunt van de Beierse CSU om desnoods op eigen houtje migranten aan de grens terug te sturen die al elders in Europa staan geregistreerd. Daarmee stelt de SPD zich op achter bondskanselier Merkel, die zich aan de Europese afspraken wil houden.

Fractieleider Hofreiter van de Groenen stelt dat Seehofer heeft gegokt en verloren. Hij vindt dat Seehofer, die gisteren al zijn ontslag wilde indienen, alsnog moet opstappen. "Wie zo lichtzinnig omgaat met het landsbelang en alleen maar aan zichzelf denkt, kan geen minister meer zijn."

Groenen bereid tot regeren

Mocht de asielruzie leiden tot het einde van Merkel IV, dan zijn de Groenen bereid om tot een nieuwe regeringscoalitie toe te treden. De partij voelt er weinig voor om een eventuele minderheidsregering onder aanvoering van Merkel te steunen.

De rechts-populistische AfD heeft ook kritiek op de CSU. Het aanbod van Seehofer om af te treden is louter een tactische manoeuvre. "De partij is bang om ook maar een greintje moed te tonen", zegt fractieleider Weidel. Volgens haar zien de kiezers in Beieren heel goed dat de AfD "de enige kracht is die de asiel-chaos kan bedwingen".

In Beieren zijn komend najaar verkiezingen. Critici zeggen dat Seehofer zich onverzoenlijk opstelt om te voorkomen dat de CSU-achterban overloopt naar de AfD.

Kanselier Kurz

Het conflict tussen de Duitse christelijke partijen wordt ook in het buitenland op de voet gevolgd. Volgens de conservatieve Oostenrijkse bondskanselier Kurz zijn de jaren van pappen en nathouden voorbij. Hij stelt dat het debat over migranten in heel Europa radicaal is veranderd. "En dit debat leidt nu in Duitsland tot spanningen en misschien zelfs een regeringscrisis."

Kurz zelf zit niet op de lijn van Seehofer. Als de CSU zijn zin krijgt en Duitsland stuurt migranten aan de grens weg, moet Oostenrijk de vluchtelingen opvangen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl