NOS Nieuws

Advies: huizen Groningen sneller versterken, gaskraan eerder dicht

Zo'n 5.000 gebouwen boven het Groningse gasveld moeten zo snel mogelijk worden versterkt. Dat is het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Wiebes nu bekend is dat de gaswinning omlaag gaat. Ook zou verder gekeken moeten worden dan het gebied ten noorden van Groningen.

De toezichthouder vindt verder dat de gaswinning zo snel mogelijk omlaag moet naar 12 miljard kuub gas per jaar. Verder adviseert de toezichthouder dat de minister aanvullende maatregelen neemt om de afbouw van de gaswinning te stimuleren. Zo luidt het advies dat er een verbod moet komen voor grootgebruikers op het gebruik van Gronings gas.

"Voor de veiligheid van Groningen is zowel de afbouw van de gaswinning als de versterking van de gebouwen van belang", schrijft het SodM. Daarom is niet alleen naar het versterkingsprogramma gekeken, maar ook naar het afbouwplan van minister Wiebes (Economische Zaken).

10 procent van adressen is onveilig

Bij de berekeningen over de versterking van huizen is steeds uitgegaan van een gasproductie van 50 miljard kuub. Dat zou nog lang de maximale productie uit het Groningenveld zijn. Nu die productie in werkelijkheid veel lager is geworden en zelfs nog lager wordt, hoeven minder huizen versterkt te worden. Vandaar deze herberekening van het SodM op grond van de nieuwe productieplannen.

Het is volgens het SodM niet langer nodig om een aantal van de gebouwen die als onveilig waren bestempeld, te versterken. De toezichthouder doelt daarmee op de ruim 3.000 adressen die tot nu toe wel aangepakt zouden worden, waarvan minister Wiebes de versterking heeft opgeschort in afwachting van nieuwe onderzoeken.

Nu blijkt volgens het advies dat van die 3.000 adressen maar 10 procent echt onveilig is bij de huidige productieplannen. Maar het SodM constateert tegelijk dat gebouwen op andere plaatsen in de regio zo onveilig zijn dat zij ook moeten worden versterkt.

Bevingskans neemt toe bij gelijke winning

In het advies schrijft de toezichthouder dat de kans op aardbevingen bij gelijkblijvende gaswinning toeneemt. Tussen 2019 en 2020 gaat dat om een kleine toename. In de drie jaar daarna halveert de kans met de komst van een stikstofinstallatie. In de periode tussen 2024 en 2030 neemt de kans verder af, omdat de productie dan beëindigd moet zijn. Ook na de beëindiging blijft de kans op bevingen, al is die kleiner.

Volgens het SodM moet worden onderzocht hoe de veiligheid kan worden verbeterd voor de 3100 gebouwen die tot 2023 een verhoogd risico lopen op schade. De versterking van de gebouwen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen moet in ieder geval worden hervat, schrijft het SodM.

Ook zou de minister de GTS, de organisatie die gaat over het gastransport in Nederland, een wettelijke taak moeten geven om de vraag naar Gronings gas zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Het SodM adviseert ook te zorgen voor onafhankelijk toezicht daarop.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl