André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland
NOS NieuwsAangepast

Zorgfraude opnieuw toegenomen

De zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar veel meer fraude vastgesteld. Vorig jaar werd voor ruim 27 miljoen euro gefraudeerd, tegen 19 miljoen in 2016 en 11 miljoen euro in 2015.

De bewezen fraude werd in ruim driekwart van de gevallen gepleegd door zorgaanbieders. In een beperkt aantal gevallen (6 procent) spanden zorgaanbieders samen met verzekerden bij het plegen van fraude.

Verzekerden en pgb-houders pleegden in 12 procent van de gevallen fraude.

Zorgverzekeraars Nederland, dat de cijfers verstrekt, zegt dat bij onjuiste declaraties vaak onbewust fouten worden gemaakt. Bij controles achteraf is vorig jaar voor ruim 370 miljoen euro teruggevorderd.

Sancties

Vorig jaar zijn ruim 1100 fraudeonderzoeken uitgevoerd, waarbij in meer dan 300 gevallen fraude werd bewezen. Het gemiddelde fraudebedrag was bijna 90.000 euro. Fraude komt vooral voor in zorginstellingen, bij de pgb- en de voormalige AWBZ-regeling en in mindere mate bij de ggz en de wijkverpleging.

In 180 gevallen kon fraude niet bewezen worden, maar bleef er wel een sterk vermoeden bestaan. Het ging daarbij om bijna 3 miljoen euro.

De sancties die de zorgverzekeraars toepassen als fraude bewezen wordt, variëren van het opzeggen van de verzekering van een patiënt en het verbreken van het contract met de zorgaanbieder tot het inschakelen van de straf- of tuchtrechter. Dat laatste en zwaarste middel werd vorig jaar 65 keer toegepast.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl