Wijkverpleging (staat los van dit artikel). Nieuwsuur

De declaratiefraude door aanbieders van wijkverpleging bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis is vermoedelijk hoger dan gedacht. In 86 fraudegevallen zou er voor zo'n 50 miljoen euro onterecht zijn gedeclareerd bij de verzekeraar, het dubbele van wat het Zilveren Kruis eerder had geschat.

Het Zilveren Kruis heeft al langer zorgen om ongecontracteerde aanbieders in de wijkverpleging. Er zijn de laatste tijd veel nieuwe organisaties bij gekomen, die inspringen op het tekort aan wijkverpleging en lange wachtlijsten in sommige regio's.

'Geen goede bedoelingen'

De fraude is volgens Zilveren Kruis meer dan in andere zorgsectoren en hoger dan vorig jaar. "Dat komt omdat wijkverpleging pas twee jaar vergoed wordt door de zorgverzekering. Dat trekt nieuwe partijen aan. Dat is goed, maar niet iedereen heeft de beste bedoelingen", zegt woordvoerder Christine Rompa

In twaalf gevallen heeft Zilveren Kruis aangifte gedaan. "Er zullen meer aangiftes volgen", zegt Rompa. Op jaarbasis besteedt Zilveren Kruis tussen 900 en 950 miljoen euro aan wijkverpleging.

Branchevereniging van Thuiszorgaanbieders BTN vindt dat Zilveren Kruis te makkelijk strooit met verdachtmakingen. "Het is goed dat zij onderzoek doen naar onrechtmatige declaraties, maar ze noemen het al fraude voordat er iets is bewezen", zegt bestuurssecretaris Maarten Oosterkamp van BTN. "Zilveren Kruis stigmatiseert stelselmatig de hele sector."

Fictieve werkzaamheden

De verdachte thuiszorgbedrijven dienden volgens Zilveren Kruis bonnen in voor werk dat nooit heeft plaatsgevonden of declareerden meer uren dan daadwerkelijk zijn gemaakt. Ook is zorg gedeclareerd die niet voor vergoeding in aanmerking komt, bijvoorbeeld het doen van boodschappen.

Zilveren Kruis kwam de fraude op het spoor bij aanbieders met wie zij geen contracten hebben. Zij bleken ruim twee keer zoveel geld te vragen voor zorg als gecontracteerde aanbieders, bij patiënten die ongeveer dezelfde zorg nodig hadden.

Volgens branchevereniging BTN moet nog maar blijken of die uren daadwerkelijk onrechtmatig gedeclareerd zijn. Oosterkamp: "Zorgaanbieders mogen tot op zekere hoogte zelf inschatten hoeveel uren zorg iemand nodig heeft. Daar zit een kwetsbaarheid in. Tegelijkertijd zijn er nieuwe aanbieders die zich specifiek richten op hele moeilijke groepen, ouderen met verslaving bijvoorbeeld, die echt meer zorg nodig hebben.

"Zilveren Kruis is een giftige verzekeraar. Het beschuldigt zorgaanbieders zonder contract. Maar de verzekeraar staat er bij ons juist om bekend dat zij maar heel weinig aanbieders contracteren", vervolgt Oosterkamp. "Ze maken het kleine, nieuwe aanbieders vervolgens moeilijk met plagerijtjes door bij iedere declaratie volledige patiëntendossiers op te vragen. Iedere onregelmatigheid bestempelen ze vervolgens als fraude. Ik ben benieuwd hoeveel daarvan uiteindelijk overblijft."

Dure foutjes

Maar volgens Zilveren Kruis onderzoekt het geen slordigheden. "Het gaat in deze zaken om structurele fraude", zegt Rompa. De woordvoerder zegt dat Zilveren Kruis ook voor tientallen miljoenen euro fouten onderzoekt in de administratie van zorgaanbieders.

"Soms is het declareren ingewikkeld voor zorgaanbieders. De ene declaratie moet naar de gemeente, de andere naar de verzekeraar of een zorgkantoor. Een foutje kan gebeuren."

STER reclame