Roy de Ruiter in Afghanistan Defensie

Helikopterpiloot Roy de Ruiter krijgt Militaire Willems-Orde

time icon Aangepast

Het ministerie van Defensie heeft majoor-vlieger Roy de Ruiter voorgedragen voor de Militaire Willems-Orde. De Ruiter wordt op 31 augustus geridderd door koning Willem-Alexander.

Het is niet duidelijk waar De Ruiter (36) de onderscheiding voor krijgt. Dat wordt pas bij de uitreiking bekendgemaakt door de koning. Het is wel duidelijk dat de Afghanistan-veteraan meerdere dappere daden heeft verricht.

Minister Bijleveld van Defensie zegt dat ze erg trots is op wat De Ruiter heeft gedaan. Op de vraag waarom juist de apache-helikopterpiloot de Militaire Willems-Orde krijgt, zegt de minister: "Dat kan van alles zijn: heldhaftig zijn, keuzes die hij heeft gemaakt of speciale acties die hij heeft verricht. Van alles."

De Militaire Willems-Orde is de oudste en belangrijkste ridderorde van ons land. Slechts enkele weken nadat Willem I in 1815 koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was geworden, besloot hij tot het instellen van de onderscheiding. De orde was bedoeld om mensen te onderscheiden die moed hadden getoond in de strijd. Het motto van de orde, dat op het ereteken staat, is dan ook 'Moed, Beleid en Trouw'. Sinds 1940 mogen ook burgers het ereteken ontvangen. De Militaire Willems-Orde is meer dan 6000 keer uitgereikt.

De Ruiter (36) is sinds 1999 betrokken bij Defensie. Hij volgde de verkorte officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Op 20-jarige leeftijd werd hij operationeel vlieger van Apache-helikopters.

In 2004 werd De Ruiter als co-piloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. Hij was aan boord van de Nederlandse helikopters die daar als eerste onder vuur werden genomen. Er volgden meer uitzendingen naar Afghanistan in 2006, 2007, 2008 en 2009.

Reservist

In de loop der jaren klom De Ruiter op naar gezagvoerder en leidinggevende die vliegtuigen mag aansturen tijdens gevechtsoperaties, zowel in de lucht als vanaf de grond. Ook leidde hij vliegers en instructeurs op en was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van trainingsscenario's en het evalueren van alle operationele Apache-helikopters.

In 2013 kreeg De Ruiter eervol ontslag. Hij werkt momenteel als instructeur-vlieger bij de Royal Oman Police. Binnen Defensie is hij nog actief als reservist in de rang van majoor.

Er zijn nu nog drie ridders in de Militaire Willems-Orde in leven:

Ken Mayhew (1917)

De Brit ontvangt de Militaire Willems-Orde op 24 april 1946, voor zijn moed bij de bevrijding van Weert, Venray en Overloon. Voor Mayhew is er kort na de oorlog geen officiële plechtigheid. Hij ontvangt een bericht dat hij de medaille op de Nederlandse ambassade in Londen kan ophalen. Omdat hij nog gewond is, krijgt hij de Willems-Orde uiteindelijk per post toegezonden.

Marco Kroon (1970)

Kapitein Kroon krijgt de onderscheiding in 2009, niet voor één specifieke gebeurtenis, maar voor zijn optreden als mens, leider en militair tijdens de hele missie in Afghanistan in 2006. Koningin Beatrix zegt over Kroon dat hij een "deskundig, inventief en inspirerend optreden heeft laten zien tijdens zijn missies, zonder verlies aan eigen zijden".

Gijs Tuinman (1979)

Majoor Tuinman krijgt de Militaire Willems-Orde in 2014, voor zijn daden in 2009 als commandant in Uruzgan, Afghanistan. Koning Willem-Alexander prijst Tuinmans "uitzonderlijke leidinggevende kwaliteiten" tijdens verschillende missies. Het is de eerste keer dat de koning de Militaire Willems-Orde uitreikt.

STER Reclame