Hollandse Hoogte | Joost Hoving

Bij de brandweer zijn voor het eerst in acht jaar weer mensen erbij gekomen. Nederland telde op 1 januari 2018 zo'n 28.000 brandweerlieden, 1 procent meer dan een jaar eerder. Met name de toename van het aantal vrouwen is opvallend: ongeveer 6 procent.

Daarmee lijkt het aangepaste wervingsbeleid van de brandweer effect te hebben. De brandweer zette gerichte campagnes op om vrouwen te werven. In het Drentse Ruinerwold was er zelfs een speciale ladiesnight.

Saskia Zijfers is sinds anderhalf jaar vrijwilliger bij de brandweer in Duiven. En dat wilde ze al als klein meisje:

'Ik wilde heel graag hulpverlener worden, maar dan wel bij de brandweer'

"De brandweer staat midden in de samenleving, dus zoeken we mensen die zich op elk niveau kunnen verplaatsen in een ander en open staan voor elkaar en hun omgeving", zegt Frank Huizinga van Brandweer Nederland. "Dat kunnen mannen, vrouwen, mensen met een multiculturele achtergrond, jongeren, ouderen en LHBTI's zijn."

Magere jaren

Jarenlang liep het aantal mensen dat voor de brandweer werkte terug. Onder meer door bezuinigingen.

Daarnaast was er commotie over de nieuwe conditietest. Die zou zo zwaar zijn dat het voor veel vrouwen lastig was aan de eisen te voldoen. Een brandweervrouw spande om die reden een zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze vond dat er sprake was van discriminatie.

Ook slokte het brandweerwerk steeds meer tijd op van de vrijwilligers, waardoor die steeds vaker afhaakten. "De kwaliteitseisen zijn toegenomen. Het is bijna niet meer te doen om als brandweervrijwilliger een keer in de week een avond beschikbaar te zijn om te oefenen", zei portefeuillehoudster Esther Lieben van Brandweer Nederland daar eerder al eens over.

Wervingscampagnes

De brandweer zag het aantal vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden gestaag teruglopen, wat reden was de eigen functies en wervingscampagnes tegen het licht te houden. Bij de werving werd meer gericht op specifieke groepen en de brandweer startte wervingsacties via sociale media.

"De nieuwe generatie zet zich nog steeds graag in voor maatschappelijk relevante thema's als veiligheid, zegt Brandweer Nederland-woordvoerder Frank Huizinga. "Maar het arbeidslandschap is veranderd. Mensen werken steeds minder hun leven lang bij één werkgever.

"Daardoor is er meer verloop. Men wil zich niet te lang vastleggen. Daarom kijken we ook bij de brandweer hoe we vrijwilligers tegemoet kunnen komen. Zo werken we bijvoorbeeld met andere werkgevers samen om nieuwe vrijwilligers te kunnen binden en verbinden."

Meeste vrijwilligers erbij in Gelderland-Zuid

In 16 van de 25 veiligheidsregio's was afgelopen jaar sprake van een (lichte) toename van het aantal vrijwilligers. Vergeleken met een jaar eerder is het vrijwilligersbestand van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 1 januari met 7,6 procent veruit het meest in omvang toegenomen.

De grootste stijging van het aantal beroepskrachten was bij de veiligheidsregio's Noord-Holland-Noord (15,7 procent) en IJsselland (15,6 procent). De grootste daling was te zien in de veiligheidsregio Drenthe (-13,6 procent).

STER reclame