ANP

Vrijwilligers keren de Noord-Hollandse brandweer massaal de rug toe vanwege de voortdurende bezuinigingen en zorgen over de eigen veiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van RTV NH en EenVandaag

De afgelopen jaren zijn in de hele provincie brandweerposten, tankautospuiten en personeel wegbezuinigd. Zeven van de tien brandweervrijwilligers zeggen dat door de keuzes van de korpsleiding de brandweerorganisatie is verslechterd. De brandweerzorg staat daardoor onder druk. Bij de beroepsbrandweer is sprake van een vergelijkbare situatie.

Minder manschappen

Het brandweerpersoneel zegt geen vertrouwen meer te hebben in de leiding. "Alle veranderingen worden er doorheen getrapt. Als wij hier iets van zeggen of het er niet mee eens zijn, wordt er vriendelijk geknikt en gezegd dat ze het begrijpen en vervolgens gaan ze er vrolijk mee door. Dat gaat een keer fout", aldus een vrijwilliger. 

Een maatregel waar veel kritiek op is, is het met minder manschappen uitrukken naar branden. Veel Veiligheidsregio’s zouden die maatregel nemen om de terugloop in vrijwilligers op te vangen. Zeven op de tien brandweerlieden zeggen hier grote problemen mee te hebben. 

"Buurtbewoners verwachten van ons dat we naar binnen gaan. Dat we dan eerst moeten wachten op versterking is op sommige momenten heel lastig uit te leggen", aldus een anonieme brandweervrijwilliger. 

Vrijwilligers vinden dat er te veel van hen gevraagd wordt. Ze worden ingezet als beroepsbrandweerlieden, terwijl ze dit niet zijn. Door de regionalisering rukken korpsen niet meer alleen uit voor de eigen gemeente, maar voor de hele regio. Voor veel brandweerlieden is dit niet meer op te brengen. Zij stappen op

Kloof

De Veiligheidsregio's Noord-­Holland Noord en Kennemerland hebben tegen RTV NH gezegd dat ze het probleem herkennen. "We erkennen dat er een kloof ervaren wordt tussen werkvloer en top en ervaren het als een probleem. Het is een speerpunt om hier verandering in te brengen", schrijft de Veiligheidsregio.

"We nemen dit signaal van medewerkers serieus", laat Kennemerland weten. De veiligheidsregio Zaanstreek ­Waterland ervaart het probleem niet.

STER reclame