De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ANP

Het vernieuwen van de ICT-systemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt veel duurder te zijn en een stuk langer te duren dan verwacht. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de kosten 59 miljoen euro hoger uitvallen dan begroot.

Bij aanvang van de vernieuwing werd uitgegaan van een kostenpost van 36 miljoen euro. Uit de brief van de minister blijkt nu dat de kosten op 95 miljoen euro uitkomen. Ze spreekt van een forse overschrijding.

Ook schrijft Schouten dat de ontwikkeling 22 maanden langer duurt dan de bedoeling was. Ze schat dat het project in 2021 wordt afgerond.

Ook andere risico's

Volgens de minister leidt de aangepaste planning tot meer kosten, onder meer omdat al bestaande systemen tijdens de overgang ook moeten blijven draaien. Daarnaast zijn er volgens Schouten aanvullende kosten, zoals extra hardware.

Verder blijkt uit de brief, die al op 7 juni verscheen, dat de toezichthouder ook andere financiële organisatorische risico's loopt. De kosten daarvan bedragen ongeveer 22 miljoen euro. Schouten bekijkt nog of die omlaag kunnen en of ze daadwerkelijk gemaakt moeten worden.

1 tot 5 miljard

Het is zeker niet de eerste keer dat een ICT-project bij de overheid veel duurder uitvalt. In 2014 deed een parlementaire commissie onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Die concludeerde dat het Rijk de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft en dat het geheel van ICT-organisaties bij de Rijksoverheid chaotisch en ondoorzichtig is. De commissie schatte toen dat er jaarlijks 1 tot 5 miljard euro werd verspild. Afgesproken werd dat die projecten voortaan vooraf getoetst zouden worden.

De Tweede Kamer debatteert nu over de NVWA. Dat is live te volgen op NPO Politiek.

STER reclame