ANP
NOS Nieuws

Meer mensen zoeken hulp bij schulden

Ruim 94.000 mensen hebben zich vorig jaar aangemeld bij schuldhulpverlening. Dat is een record, meldt de branchevereniging NVVK. Een jaar eerder meldden zich nog 5000 mensen minder met schulden.

De branche zegt dat mensen met financiële problemen de hulpverlening steeds beter weten te vinden en ook in een vroeger stadium. De organisatie denkt dat dat onder meer te danken is aan de groeiende media-aandacht voor het probleem. NVVK-voorzitter Marco Florijn is daar blij mee: "Door mensen zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, willen we de kans verkleinen dat zwaardere middelen van schuldhulpverlening nodig zijn."

De omvang van de gemiddelde schuld nam in een jaar tijd toe van 40.300 naar 42.100 euro. De NVVK ziet, net als het Nibud in april, dat veel mensen worstelen met hun financiële administratie.

Het gemiddeld aantal schuldeisers per schuldenaar is wel iets gedaald.

Schuldenhandel

De brancheorganisatie wijst in zijn jaarverslag, waar de cijfers uit komen, op het groeiende probleem van schuldenhandel, waarbij schuldeisers hun vorderingen op consumenten grootschalig doorverkopen aan incassobureaus. De branchevereniging wil dat dit aan banden wordt gelegd.

Staatssecretaris Van Ark presenteerde vorige week de plannen voor een nieuwe schuldenaanpak. Daarvoor wordt 80 miljoen euro uitgetrokken en de gemeenten krijgen een grotere rol. De NVVK is blij met de voornemens van het kabinet, maar mist bijzondere aandacht voor schuldhulpverlening aan zzp'ers en kleine ondernemers.

"De ontstane schulden bij ondernemers kunnen met professionele hulpverlening worden weggewerkt. Dat is goed voor de ondernemers in kwestie en ook breder voor de werkgelegenheid in de regio", zegt voorzitter Florijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl