Klaas de Vries
NOS SportAangepast

NOC*NSF stelt meldplicht in voor sportbesturen en verdubbelt budget

NOC*NSF heeft besloten een meldplicht in te stellen voor sportbesturen op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De meldplicht is onderdeel van het plan van aanpak om seksuele intimidatie en misbruik in de sport zoveel mogelijk terug te dringen.

Daartoe is op 14 mei met algemene stemmen besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF.

Tijdens de vergadering is ook besloten het jaarlijkse budget voor het tegengaan van seksuele intimidatie en misbruik vanuit de sport wordt verdubbeld van 310.000 tot 610.000 euro.

Commissie De Vries

Hoewel de Commissie De Vries - die in opdracht van NOC*NSF onderzoek verrichtte - pleitte voor 'algehele meldplicht' binnen de sport, stelt NOC*NSF nu alleen een meldplicht voor bestuurders in. Voor anderen (slachtoffers, teamgenoten, omstanders, ouders, stafleden, etc.) wil de sportkoepel een 'meldverantwoordelijkheid'.

Volgens hoogleraar sportrecht Marjan Olfers, die NOC*NSF hielp met het opstellen van de nieuwe regels, kon de sportbond niet anders: "Het is een behoorlijke breuk met de belangrijkste aanbeveling uit het rapport. De aanbeveling was te weinig doordacht. De commissie heeft te weinig oog gehad voor de sportorganisatiestructuur. De sport heeft dit nu met de nieuwe regels gecorrigeerd."

NOC*NSF stelt meldplicht in voor sportbestuurders

Gewone leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Volgens Olfers is het ondoenlijk om iedereen dezelfde verantwoordelijkheid te geven. "Het is het onwenselijk dat voor alle leden, onder wie bijvoorbeeld minderjarigen, of slachtoffers of vertrouwenspersonen in de sport, een meldplicht geldt. De taskforce van NOC*NSF, bestaande uit vertegenwoordigers van sportbonden, heeft ervoor gekozen alleen een plicht op te leggen aan sportbestuurders."

"Van sportbestuurders mag namelijk wel worden verwacht dat zij invulling geven aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid, waaronder het kundig behandelen van meldingen en zij behoren ook als professionals te weten wat wel en niet is toegestaan."

Een op de acht ervaring met grensoverschrijdend gedrag

Het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de sport is gedaan nadat er meerdere oud-sporters naar buiten waren gekomen met hun verhaal. Onder andere oud-wielrenster en voormalig Sportvrouw van het Jaar, Petra de Bruin, vertelde in Nieuwsuur hoe zij was misbruikt door meerdere begeleiders.

Oud-Sportvrouw van het Jaar: ik ben jarenlang seksueel misbruikt

Uit het onderzoek bleek dat een op de acht Nederlandse sporters als kind ten minste een ervaring heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De nationale koepel van Nederlandse sportbonden NOC*NSF is de laatste maanden bezig geweest om de voorgestelde maatregelen uit te werken.

Behalve een meldplicht moet er bijvoorbeeld ook een speciaal monitoringsysteem komen waarin alle binnengekomen meldingen bijgehouden worden. Er moet meer voorlichting komen en iedere twee jaar moet opnieuw onderzocht worden hoe het staat met de bestrijding van ontucht binnen de sport.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl