Het gebouw van Vindicat ANP

De Groningse studentenvereniging Vindicat is de bestuursbeurs van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen voor dit studiejaar kwijt. Aanleiding is het meest recente incident waarbij de vereniging was betrokken, de mishandeling van een student.

Dat gebeurde op 3 december op de sociëteit in Groningen. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding op en deed een week later aangifte. De mishandeling had moeten worden gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen, maar dat is niet gebeurd.

In september vorig jaar werd de bestuursbeurs voor dit studiejaar opgeschort, onder meer vanwege ernstige mishandeling en misdragingen in een sushi-restaurant. Aan het eind van het studiejaar zou dan worden bekeken of het geld alsnog kon worden uitgekeerd. Voorwaarde was wel dat er geen nieuwe incidenten zouden zijn. Maar die waren er dus wel.

Werkzaamheden

Bestuursleden van een studentenvereniging kunnen aanspraak maken op zes maanden vergoeding vanwege hun werkzaamheden. Die vergoeding is 444,20 euro per maand. Dat betekent dat een bestuurslid per studiejaar aanspraak kan maken op 2665 euro. Voor Vindicat gaat het om een totaalbedrag van 33.325 euro.

Naast de maatregel met de bestuursbeurzen loopt ook nog de accreditatieprocedure. Zonder zo'n accreditatie is een studentenvereniging uitgesloten van financiële ondersteuning of van officiële plechtigheden.

Vanwege de incidenten was de accreditatie van Vindicat een jaar verlengd, geldend voor het huidige studiejaar. Deze accreditatie is aan strenge voorwaarden verbonden. Zo moet Vindicat een verenigingsbrede gedragscode opstellen en moet de helft van de begeleiders van het introductiekamp nuchter zijn.

In de zomer bepaalt een speciale commissie of de accreditatie van Vindicat opnieuw verlengd wordt.

Zonder steun

Overigens hangt de toekomst van Vindicat niet af van de bestuursbeurs. Ook zonder financiële steun kan de studentenvereniging gewoon blijven bestaan.

Voor de mishandeling in december vervolgt het Openbaar Ministerie twee 22-jarige mannen, beiden lid van Vindicat. Hun wordt mishandeling met ernstig letsel als gevolg ten laste gelegd.

STER reclame