Poolse arbeidsmigranten bij hun woning op een recreatiepark in Oss ANP

Ongeveer een derde van de Poolse arbeidsmigranten die in 2011 naar Nederland kwamen, was vijf jaar later nog hier. In 2011 gingen 63.000 Polen voor het eerst in Nederland aan de slag. Van hen waren er in 2015 nog 20.000 over, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Sinds 1 mei 2007 kunnen Polen in Nederland aan de slag op basis van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Om in kaart te brengen hoeveel van deze arbeidsmigranten langere tijd in Nederland blijven, heeft het CBS de ontwikkelingen in de groep van 2011 een aantal jaren gevolgd.

Onder de Polen die minder dan vijf jaar in Nederland bleven, zijn relatief veel jonge en oude mensen. Onder de blijvers zijn meer vrouwen (35 procent van de groep van 2011) dan mannen (30 procent).

Niet meer weg

De Poolse migranten die minstens vijf jaar meedraaien op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben niet vaak een vaste baan. Van de blijvers had in 2015 maar 11 procent een vaste aanstelling. 58 procent deed flexwerk en 31 procent had geen baan.

De verwachting is wel dat er in de toekomst steeds meer Poolse werknemers definitief in Nederland blijven. In een eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt driekwart van plan te zijn niet meer weg te gaan.

STER reclame