Poolse bouwvakkers werken aan de sneltramlijn op het Universiteitsterrein De Uithof
NOS NieuwsAangepast

Polen blijven steeds vaker in Nederland

Poolse arbeidsmigranten kiezen er steeds vaker voor definitief in Nederland te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder Polen die sinds 2004 in Nederland zijn komen wonen. In Nederland staan zo'n 160.000 Polen ingeschreven.

Driekwart van de ondervraagden zegt van plan te zijn in Nederland te blijven. Slechts 19 procent ziet zijn toekomst in Polen. Dat zijn aanzienlijk minder mensen dan bij een SCP-onderzoek in 2011. Toen wilde nog 31 procent terug naar zijn vaderland.

De Polen die naar Nederland zijn gekomen, zijn vaak laag opgeleid en werken veelal onder hun niveau. Toch heeft driekwart van de ondervraagden een betaalde baan en ook is hun huisvestingssituatie verbeterd, meldt het SCP.

Weinig sociaal contact

Het lukt de migranten na al die jaren nog niet goed om contact te leggen met autochtone Nederlanders. Ze vinden weinig aansluiting, maar volgens het SCP is die wens er wel. 44 procent wil graag meer contact. Er is nauwelijks bezwaar tegen vriendschappen of huwelijken met autochtone Nederlanders.

De gebrekkige kennis van de Nederlandse taal is een belemmering voor nauwere contacten, vermoedt het onderzoeksbureau. Slechts 10 procent van de Polen geeft aan nooit moeite te hebben met de taal.

Discriminatie

Poolse migranten zijn minder negatief over het maatschappelijke klimaat in Nederland ten opzichte van migranten dan andere migrantengroepen, maar zij ervaren in dezelfde mate persoonlijke discriminatie als die andere groepen. Volgens het SCP komt dat mogelijk doordat zij minder meekrijgen of zich minder mengen in discussies over discriminatie, zoals over het slavernijverleden en Zwarte Piet.

Op de arbeidsmarkt hebben ze wel met discriminatie te maken. Dat is ook toegenomen de afgelopen jaren, vooral bij mensen die al langer in Nederland wonen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl