HH | David Rozing

Alle oudere werklozen mogen een jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met het verplicht solliciteren. Het gaat om werklozen die nu 65 jaar zijn en op hun 66ste hun eerste AOW ontvangen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een einde maken aan een bestaande ongelijkheid in de sollicitatieplicht.

Doorgaan

Nu is iemand die het laatste jaar voor zijn pensioen wordt ontslagen, vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Maar ouderen die al langer werkloos zijn, moeten wel tot precies hun AOW-leeftijd doorgaan met het zoeken naar een baan.

Onderscheid

In de Tweede Kamer werd kritisch gereageerd op dit oneerlijke verschil en minister Koolmees beloofde snel er iets aan te doen. "Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen", zegt Koolmees. De nieuwe maatregel gaat morgen op 1 mei in.

Als volgend jaar de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 4 maanden gaat, mogen alle werklozen met 65 jaar en 4 maanden stoppen met sollicitatiebrieven schrijven.

STER reclame