Kabinet breidt aanpak van discriminatie uit

Demonstratie in Amsterdam, maart 2017 ANP

Het kabinet gaat de aanpak van discriminatie uitbreiden. Volgens coördinerend minister Ollongren van Binnenlandse Zaken blijft een krachtige aanpak nodig, ondanks een teruglopend aantal meldingen.

Ze vindt dat in Nederland iedereen zichzelf moet kunnen zijn. "We mogen er niet in berusten dat een deel van de Nederlanders dat niet zo ervaart."

Ollongren is van plan om daar waar ze discriminatie vermoedt, "een actieve betrokkenheid te tonen in woord en in daad". Ze geeft als voorbeeld de recente publicaties over discriminatie op de woningmarkt. Ze heeft direct contact gezocht met brancheorganisaties om afspraken te maken over goed verhuurderschap.

Wet tegen haatzaaien

Het kabinet kijkt ook naar wettelijke mogelijkheden. Een voorstel om de maximumstraf op haatzaaien te verdubbelen, gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. De straf voor het aanzetten tot haat en discriminatie van mensen om ras, geloof of seksuele voorkeur wordt dan verdubbeld van maximaal een naar twee jaar. Het kabinet vindt dat moet worden voorkomen dat het recht op vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om tweespalt te zaaien in de samenleving.

Daarnaast verkent het kabinet de mogelijkheid om 'hate crime' in de wet op te nemen. Dat kan leiden tot strafverzwaring voor misdrijven met discriminatoire motieven die impact hebben op een grotere groep. Dit wordt al langer bepleit.

Afgelopen week nog sloegen regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks de handen ineen om bijvoorbeeld bij geweld tegen homoseksuelen of afvallige moslims, de strafmaat met een derde of de helft te verhogen.

Verder wordt onderzocht of er iets moet worden gedaan aan de rechtspositie van transgender- en intersekse personen in het kader van de wet gelijke behandeling. Volgens het Transgender Netwerk Nederland (TNN) steeg afgelopen jaar het aantal meldingen van discriminatie in deze groep met een kwart. Dat is tegen de landelijke trend in. Nieuw onderzoek moet duidelijk maken wat de aard en achtergrond van de meldingen is.

Voetbalsupporters

De politie speelt een belangrijke rol bij de meldingen van discriminatie, schrijft de minister. Agenten krijgen daarom trainingen om bij een aangifte of melding sneller te herkennen of er discriminatie in het spel was.

Het Openbaar Ministerie gaat supporters die zich antisemitisch hebben uitgelaten bij een voetbalwedstrijd, in een aparte categorie onderbrengen. Het OM probeert zo de omvang in kaart te brengen.

Discriminatie bij stages tegengaan

Ook arbeidsdiscriminatie is een belangrijk aandachtspunt. Hoewel de economie goed draait en in sommige sectoren sprake is van tekorten, komen veel nieuwkomers en Nederlanders met een migratieachtergrond niet aan het werk, constateert het kabinet. Betere begeleiding van deze groepen en het tegengaan van discriminatie bij stages moet verandering brengen in de situatie.

De overheid ziet een voorbeeldfunctie voor zichzelf door meer mensen met een niet-westerse achtergrond in hogere schalen aan te nemen. Ook het aantal vrouwen in topfuncties bij de overheid moet toenemen, vindt het kabinet.

STER Reclame