ANP

Bij de politie zijn vorig jaar 3499 discriminatie-incidenten geregistreerd, 20 procent minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers in 2017.

De daling is vooral zichtbaar bij de politie-eenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland. Ook waren er minder zaken die zich afspeelden op de openbare weg. Vorig jaar waren dat er bijna 1000 en het jaar ervoor nog ruim 2000. De politie heeft geen verklaring voor deze afname.

Geweld

Volgens het rapport was bij 603 geregistreerde incidenten sprake van geweld. En net als in 2016 was herkomst de meest voorkomende discriminatiegrond. De politie registreerde 1450 zaken, meer dan een derde had te maken met de huidskleur van het slachtoffer.

In iets meer dan een kwart van de zaken was er sprake van discriminatie op grond van seksuele voorkeur. Dat is minder dan het jaar ervoor. In 284 zaken was er sprake van antisemitisme, ongeveer gelijk aan 2016, Het aantal registraties vanwege het islamitisch geloof daalde van 352 naar 192.

Meldingen

Het rapport is gemaakt in opdracht van de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. In het rapport zijn de meldingen opgenomen die zijn binnengekomen bij de politie en bij de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV's).

Vorig jaar werden er in Nederland 13.000 meldingen en aangiftes van discriminatie gedaan bij de politie, ADV's, het College voor de Rechten van de Mens en bij MiND, het meldpunt voor internetdiscriminatie.

Volgens Ed Faas, landelijk projectleider bestrijding discriminatie bij de politie, investeert de politie in trainingen en voorlichting om bij een aangifte of melding eerder te kunnen herkennen of er sprake is van discriminatie. "Als er geen sprake is van een strafbaar feit is het belangrijk om het slachtoffer van discriminatie door te verwijzen naar de juiste instantie."

STER reclame