Rutte: de vraag of ik ben beschadigd kan ik niet zelf beantwoorden

Op zijn wekelijkse persconferentie kreeg premier Rutte de vraag of de kwestie over de dividendbelasting en de memo's, waarover gisteren tot 's avonds laat een Kamerdebat was, hem heeft beschadigd. "Dat is een vraag die niet door mij te beantwoorden is", is het antwoord van Rutte. "Ik heb gepoogd gisteren uit te leggen waar ik de fout heb gemaakt en daar heb ik verantwoording over afgelegd."

Rutte zegt dat hij er niet van houdt om na afloop van een politiek debat vragen te beantwoorden over hoe hij zich voelt of hoe hij er persoonlijk op terugkijkt. "Ik hou niet zo van het soort interviews met voetballers na een wedstrijd."

Geen slapeloze nacht

Hij heeft geen slapeloze nacht gehad door een motie van afkeuring, die werd gesteund door de hele oppositie behalve de SGP. "Maar het laat me ook niet koud." Hij verwijt geen van de partijen iets over wat er in het debat is gezegd.

Rutte verwacht dat de oppositiepartijen in de toekomst net als anders bereid zullen zijn samen te werken met het kabinet waar zij dat nodig vinden. Wat dat betreft heeft de discussie over de dividendmemo's geen negatieve invloed, verwacht de premier. "We zijn een land dat de traditie heeft er samen de schouders onder te zetten."

Vertrouwen van burgers

Of het vertrouwen van burgers in de politiek door het debat een deuk heeft opgelopen kan Rutte niet beoordelen. Hij denkt dat er een "heel spectrum aan opvattingen" bij mensen bestaat. Maar echt positief zullen de meesten er niet over denken. "Mensen die tijd hadden om het debat te volgen zullen wel gedacht hebben 'Nou, dat is wel een rommelig beeld'."

De premier denkt dat mensen willen dat het kabinet gewoon doorgaat. "We zijn een van de rijkste, welvarendste landen van de wereld. Volgens mij wil Nederland één ding. Dat de mensen hier in Den Haag dat vasthouden en verder uitbouwen."

STER reclame