ANP
NOS NieuwsAangepast

Rem op versterkingsoperatie Groningen, provincie krijgt wel geld

Het kabinet gaat bijna een miljard euro extra uittrekken voor stimuleringsmaatregelen in Groningen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft gekregen over de onderhandelingen tussen minister Wiebes, belangenorganisaties, burgemeesters van aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen. Het ministerie van Economische Zaken spreekt tegen dat er een akkoord is over een bedrag.

Volgens de stukken wordt het geld ook gebruikt voor de versterking van een aantal woningen in de aardbevingsregio, zij het minder dan aanvankelijk gepland. Het gaat nu om zo'n 1400 huizen, waarvan de eigenaren al een versterkingsadvies hebben gekregen. De woningen staan in Loppersum, Ten Boer en Appingedam.

Eerder beloofde het kabinet de provincie al 200 miljoen te storten in een speciaal regiofonds. Daar komt dit bedrag dus nog bij.

Het geld moet uit de begroting van andere departementen komen. Inwoners, bestuurders, het bedrijfsleven en het Rijk gaan overleggen waaraan het geld het best kan worden besteed. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de aanleg van glasvezelverbindingen, opkoopregelingen voor woningen en het stimuleren van bedrijven die zich met energietransitie bezighouden.

Gaskraan naar nul

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, is nu ruim twee jaar bezig met een inventarisatie van de gebouwen in het aardbevingsgebied. Hij berekende dat er ruim 8 miljard nodig is voor de versterking.

Maar volgens Wiebes is er veel minder geld nodig nu de gaskraan in 2030 naar nul gaat. Hij denkt dat daardoor de kans op zwaardere aardbevingen minder wordt. Of dat ook zo is, laat hij nog onderzoeken. Die onderzoeken moeten in juni klaar zijn. In de tussentijd wil hij pas op de plaats maken, zodat huizen niet onnodig worden gesloopt.

De afgelopen twee jaar zijn zo'n 8000 panden in het aardbevingsgebied geïnspecteerd op hun veiligheid bij zwaardere aardbevingen. Het gaat om panden binnen een straal van tien kilometer van Loppersum. Voor die plek is gekozen omdat daar de zwaarste aardbevingen waren. Tot nu toe is van 3055 panden vastgesteld dat ze niet veilig zijn. In Woudbloem, Appingedam, Loppersum en 't Zandt is al begonnen met de versterking of de sloop van panden.

De komende weken wordt nog in kaart gebracht wat de meest kwetsbare gebouwen zijn. Die krijgen voorrang bij de versterking.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl