HH | Luuk van der Lee Fotografie

Bij Defensie zijn vorig jaar flink meer meldingen binnengekomen van integriteitsschendingen. Uit het jaarverslag Integriteit Defensie dat vandaag is gepubliceerd blijkt dat er in 2017 502 meldingen zijn geregistreerd. In 2016 waren dat er nog 369.

Vooral meldingen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie en agressie namen toe. Volgens het ministerie is de stijging mede te verklaren door betere registratie, aandacht voor integriteit "en mogelijk een hogere meldingsbereidheid".

"We zijn blij dat medewerkers naar voren durven te komen met hun ervaringen, maar betreuren natuurlijk dat daar aanleiding toe is", zegt de hoogste ambtenaar op Defensie, secretaris-generaal Geerts.

Schaarsbergen

Defensie deed vorig jaar 411 keer onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen. In meer dan de helft van de gevallen bleek er inderdaad iets aan de hand. In 98 gevallen leidde dat tot ontslag. Het jaar daarvoor gebeurde dat 69 keer.

Vorig jaar kwam een grote misbruikzaak bij Defensie aan het licht, nadat drie militairen van de Luchtmobiele Brigade verklaarden dat ze waren mishandeld, aangerand en verkracht. In maart van dit jaar concludeerde een onderzoekscommissie in een voorlopig rapport dat Defensie steken heeft laten vallen bij het onderzoek naar de misstanden.

STER reclame