Een raamprostituee bij het oude Utrechtse Zandpad ANP

De regeling voor prostituees die willen stoppen met werken, wordt verlengd. Het kabinet stelt nog eens drie miljoen beschikbaar voor het komende jaar, om sekswerkers die willen ophouden te helpen en te ondersteunen. Het geld is ook bedoeld voor groepen die moeilijk te bereiken zijn door hulpverleningsinstanties. Het gaat steeds vaker om jongens die zich prostitueren.

Staatssecretaris Harbers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten en maatschappelijke organisaties voor 1 juli verlenging voor een jaar kunnen aanvragen voor hun uitstapprogramma's. In het regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al af dat er structureel geld beschikbaar moet blijven voor mensen die willen stoppen als prostituee.

Uitstapregeling evalueren

Het kabinet gaat de huidige uitstapregeling evalueren. Begin volgend jaar moet die zijn afgerond. "Het is daarom van belang in de tussentijd, daar waar nodig, het huidige aanbod in stand te houden, en zo nodig te intensiveren", staat in de Kamerbrief.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Openbaar Ministerie Midden-Nederland zich zorgen maakt over steeds meer jonge tieners die in de prostitutie belanden. In Utrecht waren vorig jaar vijftien tot twintig strafzaken waarbij minderjarige prostituees betrokken waren. De jongste sekswerker was 13.

Betaalde seks met iemand onder de 18 is strafbaar, ook al zegt de jongere dat hij of zij het zelf wil. De wet gaat ervan uit dat een minderjarige nooit vrijwillig instemt met betaalde seks.

STER reclame