Lelystad Airport ANP

Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, bewonersgroepen en wetenschappers roept het kabinet op om de 'volledige milieu-impact' van de uitbreiding van luchthavens uit te rekenen, om te beginnen bij Lelystad Airport. De oproep is vanmorgen naar het kabinet gestuurd.

De oproep komt een dag nadat de Commissie MER het milieueffectrapport van het ministerie van Infrastructuur had goedgekeurd. Daarin is vooral gekeken naar de geluidsoverlast die uitbreiding met zich meebrengt.

Dat is voor de ondertekenaars van de oproep niet genoeg. Die willen dat ook gekeken wordt naar de gevolgen voor het klimaat van de uitstoot van uitlaatgassen door vliegtuigen en de gezondheidsschade die door ultrafijnstof wordt veroorzaakt.

'Nieuwe MER'

De ondertekenaars willen dat dit soort milieugevolgen bij toekomstige besluiten over de uitbreiding van luchthavens ook worden meegenomen. De milieueffectrapportage voor Lelystad Airport moet wat hen betreft opnieuw worden gemaakt.

De oproep is onder meer ondertekend door Natuur & Milieu, Longfonds, Urgenda en Bewoners Omgeving Schiphol.

STER reclame