NOS NieuwsAangepast

Groen licht voor uitbreiding luchthaven Lelystad

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan doorgaan met de plannen om in 2020 het nieuwe Lelystad Airport te openen. De Commissie MER oordeelt dat het rapport dat de geluidsimpact heeft berekend aan alle eisen voldoet. Wel constateert de commissie dat het langdurig laagvliegen een "aandachtspunt" is.

De Commissie MER is een onafhankelijke organisatie die met behulp van deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER's).

Volgens de commissie kloppen de berekeningen in het rapport, en zorgen de laatste aanpassingen die het ministerie heeft doorgevoerd ervoor dat de hinder afneemt: "Per saldo neemt het aantal woningen en ernstig gehinderde en slaap-verstoorde personen binnen alle contouren af."

Kanttekeningen

De commissie oordeelt dus positief, maar plaatst daarbij een belangrijke kanttekening. In de praktijk kunnen de pieken in de geluidsoverlast hoger zijn dan berekend. Dat komt "doordat de piekniveaus niet alleen afhangen van het moment waarop vliegtuigen doorklimmen naar kruishoogte, maar bijvoorbeeld ook van het vliegtuig-type en de feitelijke, momentane stuwkracht tijdens de verschillende vluchtfasen".

Maar dat is niet het enige. Volgens de commissie zit er nog een adder onder het gras: "Zolang er geen definitief besluit is over de herindeling van het luchtruim, kan de situatie ontstaan dat het MER niet de effecten beschrijft van het uiteindelijke, feitelijke gebruik van de luchthaven."

Alle berekeningen gaan namelijk uit van het huidige luchtruim. Maar dat wordt in 2023 opnieuw ingedeeld, om ervoor te zorgen dat Lelystad kan doorgroeien van 10.000 naar 45.000 vluchten. Omdat het milieueffectrapport daar niet naar heeft gekeken, is dan mogelijk een nieuwe rapport nodig, stelt de commissie.

Omwonenden

De commissie adviseert verder om bewoners een rol te geven bij het monitoren van de geluidsoverlast: "De overheid zou bewoners moeten uitnodigen om mee te denken over het betrouwbaar meten en berekenen van dat wat zij het meest zinvol achten."

Hierdoor wordt er niet alleen gekeken of de luchthaven zich houdt aan de wettelijke afspraken, maar wordt ook informatie verzameld die de omgeving nodig heeft, schrijft de commissie.

Geschiedenis

De milieueffectrapportage was opgesteld omdat het kabinet Lelystad Airport wil laten groeien. Op grond daarvan wordt beslist of die groei toelaatbaar is of te veel overlast veroorzaakt.

Voor Lelystad Airport is de eerste MER vier jaar geleden al gemaakt. Vorig najaar ontdekte de bewonersgroep HoogOverijssel dat er fouten in zaten over de geluidsbelasting. Dat was voor de minister reden om opdracht te geven het rapport te actualiseren. Die geactualiseerde MER is eind februari voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie MER, die dus vandaag met een oordeel kwam.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl