Uitrijden mest
NOS Nieuws

Stikstofuitstootnorm vanwege mestfraude twee jaar verlengd, niet vier

De huidige norm voor stikstofuitstoot in de landbouw in Nederland wordt door Europa waarschijnlijk met twee jaar verlengd in plaats van met vier jaar. Dat is vanwege de mestfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Toen bleek dat boeren in het zuidoosten van het land op grote schaal deden alsof ze mest afvoerden, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was.

Veehouders mogen maar een deel van hun varkens- en koeienmest op hun eigen land uitrijden om ervoor te zorgen dat er niet te veel fosfaat en stikstof in de grond terechtkomen.

De rest moet worden afgevoerd, maar dat gebeurde niet altijd. Dat kost namelijk geld: 1000 euro per vracht. Samen met transporteurs en verwerkers deden veehouders alsof ze de mest vervoerden. Op papier werd alles kloppend gemaakt, maar in de praktijk reden vrachtwagens leeg heen en weer.

Kwaliteitskeurmerk

Minister Schouten van Landbouw nam de zaak hoog op en kwam met maatregelen om de sector beter te controleren. Er werd een kwaliteitskeurmerk ingesteld voor mestverwerkende bedrijven en het toezicht werd verscherpt. Ook werden de mestregels vereenvoudigd en kregen frauderende bedrijven geen subsidie meer.

De Europese Commissie heeft positief gereageerd op deze maatregelen en voorgesteld om de huidige norm met twee jaar te verlengen. In die twee jaar moet Nederland nog strenger gaan toezien op het naleven van de regels. Daarna kan opnieuw een verzoek voor verlenging worden ingediend. Op 4 april komt het voorstel in stemming in het Nitraatcomité van de Europese Commissie.

Ondanks de beperkte verlenging wordt door Europarlementariërs voorzichtig positief gereageerd.

Minister Schouten is "opgelucht", zei ze tegen boerderij.nl. "Het plan van aanpak dat Nederland heeft toegelicht aan de Europese Commissie heeft er blijkbaar toe geleid dat er voldoende vertrouwen was om de derogatie toe te kennen voor twee jaar."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl