Geslachte schapen in een slachthuis in Arnhem voor het islamitische Offerfeest
NOS NieuwsAangepast

Partij voor de Dieren komt met initiatiefwet tegen onverdoofd slachten

De Partij voor de Dieren doet een nieuwe poging om onverdoofd slachten te verbieden. Partijleider Thieme heeft daarvoor een initiatiefwet voorgelegd aan de Raad van State. In de wet wordt geregeld dat dieren voor ze geslacht worden altijd moeten worden bedwelmd.

De uitzondering die nu geldt voor halal en koosjer slachten wordt geschrapt. De Partij voor de Dieren stelt een overgangsperiode van vijf jaar voor om slachterijen de tijd te geven met aanpassingen te komen.

Thieme benadrukt dat onverdoofd slachten tot veel extra stress leidt bij dieren en daardoor "onaanvaardbaar dierenleed" veroorzaakt.

Eerder plan haalde het niet

De Partij voor de Dieren kwam tien jaar geleden al met een soortgelijk plan. Dat initiatiefvoorstel leidde toen tot een heftig maatschappelijk debat en protesten van joodse en islamitische organisaties. De Tweede Kamer ging met een ruime meerderheid met de wet akkoord, maar de Eerste Kamer stemde er in 2012 tegen.

Een meerderheid van VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en een deel van GroenLinks in de senaat vond een totaal verbod te ver gaan. Volgens veel fracties werd de vrijheid van godsdienst te veel ingeperkt.

Intrinsieke waarde van dieren

De Eerste Kamer zag destijds meer in afspraken met experts en slachterijen om het dierenwelzijn tijdens de slacht te verbeteren.

Thieme zegt daarover dat dat soort afspraken maatschappelijk zeer omstreden zijn en dat de "intrinsieke waarde van dieren" door samenleving en wetgever steeds zwaarder wordt meegewogen.

Ze wijst daarbij bijvoorbeeld op het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl