ANP

De 'voor'-stem voor het referendum over de nieuwe Inlichtingenwet klinkt op dit moment luider dan de 'tegen'-stem. Dat beeld komt naar voren na een combinatie van vier recente peilingen.

Hoewel de mate waarin die 'voor'-stem klinkt uiteenloopt, ligt het percentage 'voor'-stemmers in alle afzonderlijke peilingen hoger dan het percentage 'tegen'-stemmers.

Uit een combinatie van recente peilingen rijst het beeld van een overwegende 'voor'-stem NOS / Lars Bogaard

Om de uitslag van het referendum überhaupt geldig te laten zijn, moet eerst de opkomstdrempel van 30 procent gehaald worden. Drie van de vier peilers vroegen ook naar de 'opkomstintentie'. Zij vroegen de ondervraagden of ze überhaupt van plan zijn om te gaan stemmen voor het referendum.

Volgens de peiling van Kantar Public wordt de opkomstdrempel met 33 procent net gehaald. Van de door I&O Research ondervraagden gaf 55 procent aan 'zeker wel' te gaan stemmen voor het referendum. Ook peiler Maurice de Hond verwacht dat de opkomst met meer dan 40 procent ruim boven de drempel van de 30 procent zal uitkomen.

Het gecombineerde beeld van de peilingen in aanloop naar het Oekraïne-referendum liet echter ook steeds een opkomstpercentage ruim boven de 30 zien. Uiteindelijk werd de opkomstdrempel nipt gehaald, met 32 procent.

De opkomstdrempel werpt een barrière op voor voorstanders van de wet. Zij zijn er namelijk bij gebaat dat de opkomstdrempel niet gehaald wordt, want dan is de uitslag van het referendum niet geldig en gaan alle plannen hoe dan ook zo door als gepland. Omdat het referendum ditmaal samen met de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden, is de kans wel groter dat de opkomstdrempel wordt gehaald.

Waar gaat de nieuwe Inlichtingenwet eigenlijk over? Dat leggen we in onderstaande video uit:

Wat moet je weten over de nieuwe inlichtingenwet?

Het kabinet heeft maanden geleden al aangegeven de uitslag van het raadgevende referendum niet per se op te volgen. Maar bij een gehaalde opkomstdrempel en een meerderheid die tegen is, is de Kamer wel verplicht om opnieuw over de wet te praten.

Wie de wet wil tegenhouden kan maar het beste naar de stembus gaan. Voorstanders hebben twee opties: wel gaan en 'voor' stemmen, of thuis blijven en hopen dat de opkomstdrempel niet wordt gehaald.

Ten tijde van het Oekraïne-referendum gaf 16 procent achteraf aan dat zij niet waren gaan stemmen omdat ze hoopten dat de opkomstdrempel niet gehaald zou worden.

STER reclame