Hollandse Hoogte | Sabine Joosten

Volwassen kinderen die weer thuis komen wonen, drukken de levenskwaliteit van hun ouders aanzienlijk. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek van de London School of Economics. Ouders krijgen als hun kinderen het huis uit zijn een ander levensritme. Dat wordt verstoord als een kind naar 'een leeg nest' terugkeert, stellen de onderzoekers.

Judith kreeg haar dochter Roos (23), die vijf jaar op zichzelf had gewoond, weer in huis. Ook Remy (25), de vriend van Roos, verhuisde mee. Hun huurcontract liep af en ze konden geen geschikte woning vinden. Judith: "Wij schoten allemaal weer in onze rol: ik deed onnodige zorgtaken en de kinderen hingen als pubers op de bank."

Significante daling levenskwaliteit

Onderzoekers Marco Tosi en Emily Grundy stuurden tussen 2007 en 2015 elke twee jaar een enquête rond waarin ouderen konden invullen hoe tevreden zij waren over hun leven. Als een volwassen kind weer thuis kwam wonen, drukte dat de score net zo erg als het ontwikkelen van een ouderdomskwaal of -beperking, zoals moeite met lopen of aankleden, concludeerden de onderzoekers.

Tosi schrijft deze daling toe aan de wederzijdse verwachtingen. "Als ouder verwacht je dat je kinderen op een gegeven moment een eigen, zelfstandig leven krijgen, los van jou. Als een volwassen kind dan weer afhankelijk van je wordt, hebben de ouders het gevoel dat ze tekortgeschoten zijn in de opvoeding."

Je was net een beetje vrij en dan moet je weer terug naar het ouderpatroon.

Laurien van Egeraat, gezinscoach

Die conclusie vindt gezinscoach Laurien van Egeraat te generaliserend. Momenteel heeft zij geen cliënten met teruggekeerde volwassen kinderen, maar ze heeft die wel bij haar in de praktijk gehad. Van Egeraat ziet vooral spanningen omdat ouders weer de verzorgende rol aannemen die zij achter zich hadden gelaten. "Je was net een beetje vrij en dat voel je je dan niet meer, want je moet terug naar het ouderpatroon."

Judith had aanvankelijk niet door dat zij en haar dochter weer in hun ouder-kindrollen waren gevallen. "Zij ruimden hun zooi niet op, als de tafel gedekt moest worden hadden ze geen zin." Er ontstonden ergernissen over en weer en er werden afspraken over het huishouden gemaakt. Maar telkens bleven de ingesleten rolpatronen de afspraken ondermijnen, zegt Judith.

Leeggeplunderde koelkast

Volgens onderzoeker Marco Tosi komen ouders als de kinderen het nest hebben verlaten in een nieuwe fase van hun leven: ze krijgen meer tijd voor hun vrienden, partner, nieuwe hobby's en andere dingen. Als een kind weer terugkeert, verliest de ouder een stukje van deze nieuwe autonomie en controle. Kleine dingen, zoals een leeggeplunderde koelkast, kunnen dan al voor een conflict zorgen.

Judiths dochter en schoonzoon hebben inmiddels hun eigen woonruimte. Dat vindt ze fijn voor hen. "Het begon wel wat te schuren. Mijn dochter en ik hebben allebei hetzelfde karakter en zijn lichtelijk opvliegend naar elkaar."

Maar soms vindt ze het ook wel weer ongezellig. "Remy kwam wel eens om half drie 's nachts thuis van zijn werk. Dan was ik nog wakker en dronken we nog een kopje thee. Of ik ontbeet even met mijn dochter. We zijn van een 24-uurs economie weer teruggegaan naar een saai getrouwd stel."

*Judith, Remy en Roos zijn gefingeerde namen. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.

STER reclame