Onder meer in de wegenbouw worden veel buitenlandse werknemers ingezet
NOS NieuwsAangepast

Europees akkoord over gelijke lonen

Europeanen die tijdelijk in een ander EU-land werken, krijgen recht op hetzelfde loon als collega's die uit dat land komen. Onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over aanpassing van de 'detacheringsrichtlijn'.

Het akkoord, dat in 2020 ingaat, moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Zo zijn bouwvakkers uit Oost-Europa voor Nederlandse werkgevers nu vaak goedkoper, waardoor ze Nederlandse collega's op de arbeidsmarkt verdringen.

In het akkoord is sprake van een maximale termijn voor detachering van een jaar, met een mogelijke verlenging van zes maanden. Werkgevers moeten reis- en verblijfkosten apart vergoeden en mogen die niet meer van het loon aftrekken. Ook hebben de gedetacheerde buitenlanders recht op dezelfde toeslagen als hun vakgenoten.

'Verschillen overwonnen'

Over de kwestie is lang onderhandeld. Vooral Oost-Europese landen verzetten zich, uit vrees dat hun werknemers moeilijker aan de slag komen in rijkere landen.

PvdA'er Agnes Jongerius, die namens het Europees Parlement de onderhandelingen voerde, is blij dat de partijen eruit zijn. "Collega's kunnen weer collega's zijn en niet langer concurrenten", zegt ze in een reactie. "De landen van Europa hebben hun verschillen overwonnen, oost en west, werkgevers en werknemers."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl