NOS NieuwsAangepast

Anti-alcohol-alliantie bundelt krachten in strijd tegen drankmisbruik

Elf organisaties uit de gezondheidszorg willen onder de naam Alcoholalliantie meedoen aan de besprekingen over het Nationaal Preventieakkoord. In dat akkoord wil het kabinet afspraken vastleggen met onder meer gemeenten, bedrijven en sportverenigingen over het terugdringen van roken, overgewicht en alcoholgebruik.

Tot de elf behoren verslavingszorginstelling Jellinek en het instituut voor alcoholbeleid STAP. Zij vinden dat de overheid nu te weinig doet om alcoholmisbruik terug te dringen. "Stop met die reclame, stop met sponsoring, stop met hele goedkope aanbiedingen van alcohol en zorg ervoor dat er niet nog meer verkoopplaatsen komen", zei directeur Van Dalen van STAP bij Nieuws en Co op NPO Radio 1.

De deelnemers aan de Alcoholalliantie zien de Alliantie Nederland Rookvrij als voorbeeld. Dat is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties dat elk kind dat geboren wordt in een volledig rookvrije omgeving wil laten opgroeien, zonder verleidingen.

Nog niet naar rechter

Sommige leden van de rookalliantie doen mee aan de aangifte tegen de tabaksindustrie, die opzettelijk schade zou toebrengen aan de gezondheid van mensen. Ook de Alcoholalliantie sluit een stap naar de rechter op den duur niet uit.

"Dat is ook in Frankrijk al gebeurd, omdat alcohol zo schadelijk is voor het ongeboren kind", zegt Van Dalen. "Dat leidde tot een verplichte vermelding van een waarschuwing op de flesjes in Frankrijk."

De Alcoholalliantie wil dat ook in Nederland informatie op de producten komt over de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer en voor de gezondheid.

Op dit moment denkt Van Dalen nog niet aan juridische stappen. "We denken dat we met overheidsmaatregelen een heel eind kunnen komen."

STAP-directeur Wim van Dalen

STAP en de verslavingszorginstelling Jellinek stelden in 2016 samen met anderen het Alcoholmanifest op. Daarin staan redenen waarom alcoholgebruik moet worden teruggedrongen en tien aanbevelingen voor de overheid om dat te bereiken.

In het oog springen de introductie van een minimumprijs per eenheid alcohol, zoals in Schotland al is gebeurd en het beperken van alcoholreclames, zoals dat in Ierland al het geval is.

Ook wil Van Dalen dat nog dit jaar sportsponsoring aan banden wordt gelegd. "Laat ik maar een voorbeeld nemen, dat het Holland Heineken Huis bij de Olympische Spelen dit jaar voor het laatst onder die naam opereert."

Volgens woordvoerder John-Paul Schuirink van Heineken is het van belang onderscheid te maken tussen sport vieren en het sporten zelf. "In het Holland Heineken Huis wordt sport gevierd. Het is niet zo dat de sporters zelf met Heineken op hun shirt rondlopen."

De bierbrouwer vindt het belangrijk dat de producenten ook mee mogen praten over het preventieakkoord. "Alcoholmisbruik moet tegengewerkt worden, want het is slecht voor ons product", zegt Schuirink. "Maar niet met maatregelen die alle consumenten raken. Je moet je met campagnes richten op specifieke doelgroepen, zoals jongvolwassenen die bovengemiddeld veel drinken."

Onderschat

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid erkent dat de gevolgen van problematisch alcoholgebruik sterk worden onderschat. "Drink niet of niet meer dan één glas per dag", zei hij eerder deze maand. Meer drinken leidt tot hogere risico's op een beroerte, leveraandoeningen, diabetes en verschillende soorten kanker.

In gesprekken over het preventieakkoord zijn maatregelen die de Alcoholalliantie bepleit al op tafel gekomen. Blokhuis vindt het nog te vroeg om te zeggen welke maatregelen in het akkoord worden opgenomen.

Directeur Cees-Jan Adema van de koepelorganisatie Nederlandse Brouwers zegt dat ze de ambitie van de staatssecretaris delen en graag deelnemen aan volgende rondetafelgesprekken. Volgens Adema kun je alcoholmisbruik het beste tegengaan met gerichte maatregelen, zoals bij de Bob-campagne. Hij gelooft niet in maatregelen die alle consumenten raken: "Als je je houdt aan het advies van de gezondheidsraad, één biertje per dag, is alcohol niet per se slecht."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl