Uitzendbureaus namen een groot deel van de banengroei voor hun rekening
NOS NieuwsAangepast

Sterkste banengroei sinds 2008, spanning op arbeidsmarkt neemt toe

De banengroei in Nederland is het afgelopen kwartaal uitgekomen op het hoogste niveau sinds 2008. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het aantal banen in het vierde kwartaal van 2017 met 57.000 toe tot ongeveer 10,3 miljoen. De laatste keer dat er meer banen bij kwamen, was in het eerste kwartaal van 2008.

Het aantal vacatures steeg met 14.000 naar 227.000, terwijl het aantal werklozen daalde met 29.000 naar 398.000. Hierdoor is er volgens het CBS voor het eerst na de periode 2007-2008 sprake van een gespannen arbeidsmarkt, waarin er veel vraag is naar arbeid en maar weinig aanbod, en die spanning neemt toe. Het aantal banen groeit nu bijna vier jaar op rij. In die periode zijn er ruim 500.000 banen bij gekomen.

Meer werknemers, minder zelfstandigen

Er kwamen het afgelopen kwartaal 58.000 banen van werknemers bij, waardoor het totale aantal naar een recordhoogte van bijna 8,2 miljoen steeg. Het aantal banen van zelfstandigen nam juist iets af; met duizend banen naar bijna 2,1 miljoen.

Net als in de afgelopen jaren nam de uitzendbranche ook in het vierde kwartaal van 2017 een groot deel van de banengroei voor zijn rekening. Door de stijging met 24.000 banen in het afgelopen kwartaal is de uitzendbranche nu goed voor 834.000 werknemersbanen, oftewel een tiende van alle werknemersbanen. Andere sectoren waar de werkgelegenheid steeg, zijn de handel, vervoer en horeca (met 14.000 banen), de zorg (11.000) en de zakelijke dienstverlening (11.000).

Vast én flexibel dienstverband groeien

Het aantal werknemers met een vaste baan steeg het afgelopen kwartaal met 112.000 ten opzichte van een jaar eerder. Dit waren vooral mensen met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan. Ook het aantal zogenoemde flexwerkers, zoals payrollers en uitzendkrachten, steeg; met 63.000.

Het afgelopen jaar werd door werknemers en zelfstandigen samen voor het eerst meer dan 13 miljard uur gewerkt. Per baan gaat het om gemiddeld 24,5 uur per week. Omdat een grote groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 27,5 uur aan het werk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl