De Europese Centrale Bank in Frankfurt
NOS NieuwsAangepast

Duitsers gaan vol voor EU, doen wij mee?

  • Arjan Noorlander

    EU-correspondent

  • Arjan Noorlander

    EU-correspondent

Ze laten er in het nieuwe regeerakkoord geen gras over groeien: de Duitsers kiezen voor Europa. Het eerste hoofdstuk van het akkoord is volledig aan de Europese Unie gewijd. Het regeerakkoord maakt ook duidelijk dat ze de versterking van de EU samen met Frankrijk willen vormgeven. De fameuze Frans-Duitse as, die ooit aan de basis stond van de Europese samenwerking en de invoering van de euro, is daarmee weer terug. Wat gaan wij daarvan merken?

Wat mag de EU kosten?

"De EU mag best wat meer geld gaan kosten, omdat geld investeren in Europa altijd veel voor Duitsland oplevert", stelt het nieuwe regeerakkoord. De nieuwe regering van Merkel wil de economische samenwerking in de EU verder uitbouwen.

De komende maanden wordt er in Brussel onderhandeld over de nieuwe Europese begroting en Nederland wil juist dat de hand op de knip gaat. Daarnaast hoopt Nederland een korting op de EU-uitgaven van 1 miljard euro per jaar te behouden, maar de Duitse ambities zullen waarschijnlijk leiden tot meer uitgaven aan de EU.

Wat willen ze met de handel?

De Duitsers willen samen met de Fransen de economische samenwerking veel verder intensiveren. De Europese economieën moeten meer op elkaar gaan lijken om nog soepeler handel te kunnen drijven. Daarvoor moeten juridische en belastingregels tussen landen worden geharmoniseerd.

Duitsland wil onder meer dat er een Europese basis komt voor een vennootschapsbelasting. Nederland heeft die belasting bij het aantreden van het nieuwe kabinet juist flink verlaagd om ons land interessanter te maken voor grote bedrijven.

Wat gaat er met de euro gebeuren?

Op financieel vlak zijn de Duitsers niet zo ambitieus als president Macron. Franse plannen, zoals voor een Europese minister van Financiën of een speciale euro-begroting, worden nog niet omarmd. Maar de Frans-Duitse as wil de komende maanden wel degelijk stappen zetten om de euro te versterken.

Er moet meer solidariteit komen tussen de eurolanden en dan zal ook Nederland sneller andere landen te hulp moeten schieten als die in de problemen komen. Nederland is hier huiverig over, omdat premier Rutte vindt dat de eurolanden juist veel meer hun eigen problemen moeten oplossen. Hij wil niet meebetalen aan fout beleid van andere landen.

Komen er meer migranten?

De Duitsers houden vast aan de plannen om vluchtelingen te verdelen over de EU en ze willen nieuwe economische asielzoekers tegenhouden door Europese grenzen beter te bewaken. Daarnaast willen ze deals sluiten met Afrikaanse landen om migranten tegen te houden.

Deze plannen zijn in lijn met de opvattingen van het Nederlands kabinet, maar in de oostelijke lidstaten van de EU zijn ze fel gekant tegen een verdeling van asielzoekers. Dit jaar moet daar een nieuw Europees akkoord over komen en de verwachting is dat dit zal leiden tot een flinke botsing binnen de EU.

De conclusie

In Brussel is opgetogen gereageerd op het Duitse regeerakkoord. Op de belangrijkste posten in Berlijn komen nu ministers van de sociaaldemocratische SPD, de verwachting is dat die sterk pro-Europees zullen zijn.

De komende maanden zal duidelijk moeten worden of de Frans-Duitse as in staat is deze plannen om te zetten in een echte hervorming van de EU. Nederland zal nu moeten proberen om de eigen standpunten bij Merkel en Macron over het voetlicht te brengen; anders wordt het voor ons simpelweg aanhaken of afhaken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl