Staatssecretaris Knops in de Tweede Kamer ANP

De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet om in te grijpen op Sint-Eustatius. In een debat met staatssecretaris Knops werd duidelijk dat de politieke partijen geen andere uitweg zien dan het bestuur van het eiland, de eilandsraad, tijdelijk te ontbinden en andere bestuurders uit hun functie te zetten. Ze noemen het besluit "helaas onvermijdelijk" en "noodzakelijk".

Sint-Eustatius heeft de status van bijzondere gemeente binnen het koninkrijk.

"Het bestuur heeft zich buiten de rechtsorde geplaatst door de wetteloosheid die er gaande is", aldus SP-Kamerlid Van Raak. Hij vindt het goed dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat er zo snel indien mogelijk verkiezingen moeten worden georganiseerd, zodat de lokale bevolking weer de macht terugkrijgt.

"Ik heb een volst vertrouwen dat er goede dingen gaan gebeuren en dat dit zo kort mogelijk gaat duren", aldus VVD-Kamerlid Bosman. Ook SGP-Kamerlid Bisschop noemt het ingrijpen noodzakelijk: "Ik ben blij dat er nu stappen worden gezet."

"Dit wetsvoorstel krijgt van mij een positief advies", zegt ook GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren.

Het is onacceptabel dat ze wel ons geld willen, maar zich niet aan de wetten houden.

Staatssecretaris Knops

Knops erkent dat het bestuurlijk ingrijpen een "nucleaire maatregel" is, maar zegt dat "het al een langere tijd zorgwekkend is wat er op Sint-Eustatius gebeurt". Geen enkele administratie is op orde en ook is het eiland fysiek verwaarloosd. Er is volgens hem sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht.

"De bestuurlijke situatie is verslechterd. Het is onacceptabel dat ze wel ons geld willen, maar zich niet aan de wetten houden", aldus de staatssecretaris.

"Als dit in Nederland was gebeurd, dan hadden we allang ingegrepen en hadden we het niet zover laten komen", zegt hij. Hij weet niet hoelang het gaat duren. "Zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk."

Knops gaat komende week zelf poolshoogte nemen op het eiland. "Tot nu toe was er niet eens een gesprek mogelijk", zegt hij. "De proof of the pudding is in the eating. We moeten nu gaan kijken of we de mensen kunnen gaan overtuigen dat wij het beste met ze voor hebben." Hij beloofde de Tweede Kamer te informeren over zijn bevindingen.

STER reclame