Minister Koolmees
NOS NieuwsAangepast

Inburgeringsexamen ingekort vanwege gebrek aan examinatoren

Minister Koolmees schrapt een onderdeel van het inburgeringsexamen. Nieuwkomers hoeven voortaan geen eindgesprek meer te voeren over het onderdeel 'Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt' (ONA).

Aanleiding voor het besluit is het tekort aan examinatoren. Daardoor is de wachttijd voor het eindgesprek opgelopen tot vijftien weken. Die wachttijd zal verder oplopen als er niet wordt ingegrepen, zegt Koolmees.

Om het ONA-eindgesprek te mogen overslaan, moeten inburgeraars wel aantonen dat ze minstens 64 uur onderwijs hebben gevolgd op dat onderdeel.

Op deze manier "verminderen we onnodige en tijdrovende bureaucratie en voorkomen we dat nieuwkomers in de problemen komen door lange wachttijden", zegt Koolmees. "Zo kunnen ze zo snel mogelijk door met een vervolgopleiding of aan de slag op de arbeidsmarkt."

Koolmees onderzoekt verder of het onderdeel ONA helemaal geschrapt kan worden voor inburgeraars die al een baan hebben.

Daarnaast biedt hij inburgeraars die de dupe zijn geworden van de te lange wachttijden voor het ONA-eindgesprek compensatie aan door hun inburgeringstermijn te verlengen met dertien weken. Ook voor een aantal andere onderdelen van het inburgeringsexamen waar sprake is van wachttijd wordt de inburgeringsperiode verlengd.

De komende tijd gaat Koolmees samen met onder meer het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en gemeenten kijken of het inburgeringsstelsel ook op andere punten aangepast moet worden. Het uitgangspunt daarbij is dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen en aan het werk kunnen gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl