Protest bij een besloten informatiebijeenkomst kerncentrale Tihange ANP

De Onderzoeksraad voor Veiligheid raadt overleg aan tussen Nederland, België en Duitsland om beter voorbereid te zijn bij grensoverschrijdende incidenten in kerncentrales in een van die landen. Nu verschillen de maatregelen per land. Dat kan betekenen dat de Belgen bij een incident andere instructies krijgen dan Nederlanders, met verwarring en onrust onder de bevolking als mogelijk gevolg.

Nu bestaan er geen afspraken met Duitsland of België over gezamenlijke besluitvorming bij een nucleair ongeval in de grensstreek. De maatregelen om de bevolking te beschermen tegen straling verschillen ook per land.

Afspraken schieten tekort

De Onderzoeksraad deed onderzoek naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De raad betrok ook de kerncentrales van Borssele en Emsland (in Duitsland) in het onderzoek. Bij de autoriteiten in de drie landen is te weinig besef van de onrust onder de bevolking over incidenten bij kerncentrales, schrijft de OVV in het rapport Samenwerken aan nucleaire veiligheid.

De kerncentrales hanteren strenge veiligheidseisen en de landen hebben daar geregeld overleg over, waarbij ze gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring. De Onderzoeksraad is daar vol lof over en stelt ook dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. Er is geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van de Belgische kerncentrales, zegt OVV-voorzitter Joustra.

Maar als zo'n ongeluk wel gebeurt, vermoedt de raad dat de samenwerking niet goed zal verlopen omdat de afspraken op papier gemaakt zijn en niet zijn geoefend in de praktijk. In de afspraken over crisisbeheersing is bijvoorbeeld te weinig rekening gehouden met de verschillen in taal en cultuur tussen de drie landen, schrijft de OVV. De voorlichting bij incidenten is ook voor verbetering vatbaar. Joustra raadt aan dat in veel begrijpelijker taal te doen.

Aanmoediging

Gemeenten in West-Brabant zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek. "We zien dit als aanmoediging om de samenwerking en communicatie tussen Nederlandse en Belgische gemeenten verder te verbeteren", zegt burgemeester Petter van Bergen op Zoom tegen Omroep Brabant. Bergen op Zoom ligt in de buurt van de kerncentrales in Doel en Borssele.

Bergen op Zoom en 25 andere gemeenten in Midden- en West-Brabant praten morgen over het rapport van de OVV.

STER reclame