AFP

President Trump heeft voor het laatst zijn driemaandelijkse goedkeuring gegeven aan de opschorting van sancties tegen Iran, zoals afgesproken in de nucleaire overeenkomst van westerse landen met Iran uit 2015. Destijds is afgesproken dat Iran zijn kernwapenprogramma zou terugbrengen, in ruil voor verlichting van internationale sancties. Elke drie maanden moet de president herbevestigen dat Iran aan de voorwaarden voldoet.

Trump wil dat de overeenkomst wordt veranderd. Hij eist dat het Congres de afspraken zo aanpast dat Iran ook gestraft kan worden voor misdragingen die buiten het akkoord vallen, zoals steun aan terroristen. Verder wil Trump dat ook het ballistische raketprogramma onder de overeenkomst gaat vallen. Hij ziet Iran als een steeds groter wordende dreiging in het Midden-Oosten.

EU voelt niet voor openbreken akkoord

Als het Congres er niet in slaagt de aanscherping binnen 120 dagen door te voeren, trekt de VS zich eenzijdig uit het akkoord terug, dreigt Trump. Het Congres is diep verdeeld over de kwestie.

Europese leiders hebben Trump met klem gevraagd de deal overeind te houden, uit vrees voor een kernwapenwedloop als Iran zich niet meer gehouden voelt aan de afspraken. Trump wil dat de andere westerse landen straks de Amerikaanse wijzigingen van het akkoord overnemen, maar in de EU lijkt er weinig animo te zijn om het akkoord open te breken. EU-buitenlandcoördinator Mogherini zegt: "De deal werkt, hij bereikt zijn belangrijkste doel; hij houdt het Iraanse kernprogramma onder controle en onder nauw toezicht".

Van het begin af aan is Trump tegen het Iran-akkoord, zoals dat onder zijn voorganger Obama is gesloten. Hij noemt het de slechtste deal ooit en heeft al diverse malen gedreigd eruit te stappen.

Zijn weerzin tegen de overeenkomst is toegenomen door de protestbetogingen in Iran, waarbij zeker 21 mensen zijn omgekomen. Duizenden anti-regeringsbetogers zijn gearresteerd.

'Iran niet de rouw'

In een reactie liet de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif weten dat de overeenkomst niet opengebroken kan worden. Hij twitterde dat Trumps aankondiging "opnieuw een wanhopige poging" was om een "solide multilaterale overeenkomst" te ondermijnen.

Vicepresident Jahangiri zei tegen het Iraanse persbureau ISNA: "Als de Amerikanen zich terugtrekken uit de nucleaire overeenkomst, zijn we niet de rouw. We zijn volledig voorbereid op elk scenario."

STER reclame