EPA

De Amerikaanse regering wil de boorgebieden langs de kust gaan uitbreiden om op meer plekken kunnen boren naar gas en olie. Het voorstel, dat vandaag bekend werd gemaakt, bevat de grootste uitbreiding van het Amerikaanse boorgebied op zee ooit.

President Trump wil met een vijfjarenplan bijna alle wateren voor de kust van VS vrijstellen voor oliewinning, ook stroken voor de kust van Californië en Florida. Het zou dan de eerste keer in dertig jaar zijn dat er in de wateren bij Californië geboord wordt naar olie. Wateren rondom Amerikaans-Samoa laat Trump buiten beschouwing.

Het voorstel verschijnt een paar dagen na een ander voorstel van Trump om regels rondom olieboringen te wijzigen. De huidige regels werden in 2010 door president Obama ingevoerd na een olieramp in de Golf van Mexico, waarbij drie maanden lang olie de zee in lekte. Volgens Trump zijn de regels onnodig en is het beter om ze in te trekken zodat er meer energieproductie kan plaatsvinden.

Alaska

Vorig jaar april maakte Trump al bekend dat hij in een natuurgebied in Alaska wil gaan boren. Hij tekende een decreet, waarin hij vroeg te kijken of het verbod op boren in dat gebied kan worden opgeheven. Volgens Trump levert dit meer banen en economisch welzijn op.

Het plan om boorgebieden uit te breiden volgt op eerdere omstreden besluiten van de regering-Trump over het milieu- en klimaatbeleid. Zo wil de president onder meer Amerikaanse natuurparken verkleinen en hij is uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt.

STER reclame