Sinterklaas en zijn Pieten komen aan in Dokkum
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS NieuwsAangepast

Sinterklaasintocht Dokkum ruim een ton boven budget

De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum heeft veel meer geld gekost dan was begroot, blijkt uit een memo die is gestuurd naar de gemeenteraad. De gemeente had 350.000 euro uitgetrokken voor de intocht. Andere partijen, waaronder de provincie, brachten nog zo'n 125.000 euro binnen.

De intocht kostte uiteindelijk ruim 590.000 euro. Het verschil van ruim 115.000 euro komt voor rekening van de gemeente Dongeradeel, meldt Omrop Fryslân.

In de memo staat dat in juli door de gemeenteraad is besloten, op basis van een "zeer globale begroting", 350.000 euro uit te trekken voor het project. Dat het bedrag is overschreden, heeft meerdere redenen, blijkt uit de brief.

Pakjesboot

In de conceptbegroting was geen rekening gehouden met extra werk voor ambtenaren. Volgens de gemeente heeft dat 50.000 euro gekost. Ook moest er een vaargeul op diepte worden gebaggerd omdat de pakjesboot van Sinterklaas anders niet binnen kon varen. Dat kost de gemeente 29.000 euro en daar was niet op gerekend. Ook is er minder geld gesponsord dan was voorzien.

Ten slotte werd er meer geld uitgegeven aan veiligheid en mobiliteit. In de memo wordt niet toegelicht waaraan dat geld precies is besteed. Of de uitgaven iets te maken hadden met de beveiliging bij demonstraties door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, wordt niet duidelijk.

Advertentie via Ster.nl