ANP

Korpschef Akerboom van de nationale politie komt voor mei volgend jaar met een plan om het ziekteverzuim terug te dringen. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat het verzuim bij de politie nog steeds te hoog is. Per 1 december was het 7 procent.

Bij een enkele eenheid is wel een daling te zien, maar "de noodzakelijke landelijke stijging is nog niet ingezet", erkent de minister. Een van de voorgangers van Grapperhaus, Van der Steur, wilde het hoge verzuim ook al aanpakken, maar dat heeft geen resultaat gehad.

Vergrijzing

Bij het plan van aanpak zal Akerboom rekening houden met de aard van het werk en met de samenstelling van het korps. Politiemensen lopen vaak grote risico's en er zijn veel oudere agenten.

Grapperhaus meldt verder aan de Kamer dat de komende tijd extra aandacht nodig is voor de gevolgen van de vergrijzing: veel politiemensen zullen met pensioen gaan en er komen veel 'aspiranten' bij. Die zijn nog niet volledig inzetbaar, erkent de minister. "Tegelijkertijd is het positieve gevolg dat op termijn het personeelsbestand verjongt en de inzetbaarheid toeneemt", schrijft Grapperhaus.

STER reclame