Ballonnen, slagroomspuit en patronen met lachgas
NOS NieuwsAangepast

Overheid wil verkoop lachgaspatronen aan jongeren inperken

Het ministerie van VWS wil het moeilijker maken voor minderjarigen om lachgaspatronen aan te schaffen. Het departement gaat daarover in gesprek met de groothandel en de detailhandel. Drugsdeskundigen maken zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas door tieners.

Minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis denken aan het vrijwillig instellen van een leeftijdsgrens voor de verkoop van het lachgas. Ook kan er een maximumaantal vastgesteld worden voor het aantal patronen dat per keer mag worden verkocht.

Uitgaanspubliek

Drugsdeskundigen maken zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas door tieners. Het Bonger Instituut (UvA) en het Trimbos Instituut zeggen dat ruim een derde van het uitgaanspubliek geregeld lachgas gebruikt. De grootste groep gebruikers zijn jongvolwassenen.

Het middel zit in patronen voor slagroomspuiten en is de afgelopen jaren steeds populairder geworden.

Jonge gebruikers

De zorg van de onderzoekers van het Trimbos en het Bonger Instituut geldt vooral jongeren tussen de 13 en 17 jaar. "We zien onder die groep een forse toename van het aantal gebruikers", zegt onderzoeker Ton Nabben. "Het is vaak hun eerste middel en dat zou drempelverlagend kunnen werken. Ze zien het niet als een drug omdat je het gewoon kan kopen."

Volgens het Trimbos Instituut is het uitzonderlijk dat zulke jonge kinderen al drugs gebruiken. Zij zien dit nauwelijks bij marihuana en harddrugs. Volgens de onderzoekers is een mogelijke verklaring hiervoor dat kinderen in lachgas geen gevaar zien en het vrij verkrijgbaar is.

Effect nooit onderzocht

Hoewel lachgas relatief veilig is, is het niet vrij van gevaren, waarschuwen deskundigen. Mensen die het regelmatig gebruiken, kunnen te maken krijgen met hoofdpijn, tintelende vingers, moeheid en duizeligheid. Wat de langetermijneffecten zijn bij kinderen is nooit onderzocht.

Vorig jaar concludeerde het RIVM wel dat een 'gewone' hoeveelheid van vijf tot tien ballonnen gevuld met lachgas geen negatieve gevolgen oplevert voor de gezondheid.

Incidenteel gebruik kan weinig schade geven, erkent onderzoeker Nabben. "Maar de eventuele schade door veelvuldig gebruik is nog een blinde vlek. Juist zo'n onderzoek is een wens van professionals, wijkagenten, jongerenwerkers en de eerste hulp, die te maken krijgen met gebruikers van het middel. Zo'n onderzoek is dan ook een van de aanbevelingen die wij doen aan het ministerie."

Het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. De uitkomsten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl