Op 21 maart wordt er een referendum over de aftapwet gehouden
NOS NieuwsAangepast

Minister: aftapwet gaat niet over lukraak informatie verzamelen

De balans tussen veiligheid en privacy is goed geregeld in de nieuwe aftapwet, schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. "Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers."

De aftapwet WiV geeft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer instrumenten om informatie over burgers te verzamelen om terrorisme te voorkomen. Veel mensen zijn bang dat hun privacy geschonden wordt. Op 21 maart wordt er een raadgevend referendum over gehouden.

Evaluatie

Ollongren probeert de vrees in haar brief weg te nemen. Ze schrijft dat informatie van de AIVD en de MIVD niet zomaar uitgewisseld mogen worden met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Ook zegt ze dat de wet twee jaar na invoering wordt geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van privacy, veiligheid en techniek. Als uit die evaluatie blijkt dat extra waarborgen voor de privacy moeten komen, dan zal het kabinet daar voorstellen voor doen.

'Een goede wet'

Ollongren zegt in een toelichting dat er op dit moment een tegenstelling is tussen mensen die zich zorgen maken over de veiligheid en mensen die zorgen maken over hun privacy. "En ik wil graag beide verenigen."

Volgens haar is er een nieuwe wet nodig omdat de technologieën de laatste jaren zo zijn veranderd dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet meer met de oude wet uit de voeten kunnen.

Ze spreekt van "een goede wet", en wil dat de privacy niet onnodig wordt geschonden. Daarom is bijvoorbeeld afgesproken dat informatie die niet relevant is, meteen wordt vernietigd.

Wat de nieuwe wet regelt, zie je in deze video:

Wat moet je weten over de nieuwe aftapwet?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl