De Australische aartsbisschop Anthony Fischer wil de kerkregels omtrent misbruik niet aanpassen.
NOS NieuwsAangepast

Beerput kindermisbruik Australië geopend door commissie

Tienduizenden kinderen in Australië zijn de afgelopen decennia misbruikt en de verantwoordelijke instanties hebben ernstig gefaald om dat te voorkomen. Dat is de conclusie van een Australische onderzoekscommissie. Hoewel misbruik op veel plekken voorkomt, is de Rooms-Katholieke Kerk de hoofdschuldige: 60 procent van het seksueel misbruik vond daar plaats.

Misbruik binnen de katholieke kerk was vijf jaar geleden ook de aanleiding het onderzoek in te stellen. In de conclusies wordt de kerk nu een "bijna onbegrijpelijk gebrek aan inlevingsvermogen" verweten; slachtoffers konden vaak nergens heen.

De commissie sprak in totaal met 8000 mensen, daaruit volgden 2500 aangiften en meer dan 400 aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen raken aan de basis van het katholicisme. Zo wil de commissie dat het biechtgeheim wordt afgeschaft wanneer het gaat om kindermisbruik. Ook wil ze dat het celibaat voortaan vrijwillig wordt.

'Kerk komt nauwelijks tot inkeer'

"De reactie van de katholieke kerk op het rapport onderschrijft tragische conclusies alleen maar", zegt correspondent Robert Portier. "Al vrij snel legde de kerk alle reacties naast zich neer."

"De bisschop van Melbourne stelde dat de biecht vertrouwelijk moet blijven, omdat priesters bij het breken van het biechtgeheim worden geëxcommuniceerd. Hij zou mensen daarom aansporen buiten de biecht om naar de politie te gaan. De bisschop dacht ook dat het vertrouwen in de kerk niet was beschadigd."

Meer bescherming

Meer in het algemeen wil de commissie het strafbaar maken als instanties er niet in slagen kinderen beter te beschermen. Er is bij scholen, sportclubs en kerken vaak geen beleid dat voorschrijft hoe instanties moeten omgaan met kindermisbruik.

Ook hier wordt de katholieke kerk genoemd als slecht voorbeeld, benadrukt Portier. "Directeuren van scholen waar misbruik plaatsvond, vallen soms onder het gezag van een katholiek geestelijke, waardoor kinderen vaak nergens terechtkonden met hun verhaal."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl