Het Australische Huis van Afgevaardigden vannacht EPA

Australië is het 25ste land dat het homohuwelijk legaliseert. Vorige week stemde de Senaat al voor, vandaag was ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor legalisering. Een ruime meerderheid van de 150 parlementsleden stemde voor, vier parlementariërs stemden tegen.

In januari treedt de wet in werking. De eerste homohuwelijken zullen vermoedelijk in februari worden gesloten.

Vorige maand sprak bij een niet-bindende stemming per post ruim 61 procent zich voor het homohuwelijk uit. Ruim 38 procent stemde tegen. In totaal bracht driekwart van de stemgerechtigde Australiërs een stem uit.

Premier Turnbull beloofde de kwestie nog voor het einde van het jaar door het parlement te krijgen. Hij leek zich daarmee in een moeilijke positie te hebben gemanoeuvreerd, omdat een deel van zijn eigen conservatieve partij tegen het homohuwelijk was.

Australische parlementariër doet aanzoek tijdens debat

Vooruitlopend op de wettelijke goedkeuring, deed parlementariër Tim Wilson zijn partner Ryan Bolger onlangs een aanzoek in het Huis van Afgevaardigden. Na het aanzoek klonk gejuich en applaus in de parlementszaal. Zijn partner antwoordde vervolgens met "ja".

Hevige discussie

De legalisering van het homohuwelijk in Australië kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Sinds 2004 was het homohuwelijk er bij wet verboden. Onder de toenmalige premier Howard werd vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw.

De discussie over de legalisering van het homohuwelijk werd de laatste jaren steeds heviger. Voorstanders botsten met de grote groep christelijke en conservatieve kiezers in het land.

Een referendum was volgens velen niet de juiste manier om tot een besluit te komen. Een niet-bindende volksstemming bracht daarom uitkomst. De uitslag gaf voorstander Turnbull genoeg legitimiteit om de kwestie opnieuw aan het parlement voor te leggen.

STER reclame