Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie EPA

Er moet een Europese superminister van Financiën komen die zo veel macht krijgt dat hij problemen kan oplossen. De nieuwe minister moet een speciale pot met geld krijgen zodat landen met problemen meteen kunnen worden geholpen. "Opvangen van schokken", zo noemt de Europese Commissie het.

De voorstellen staan in een nieuw plan van de Europese Commissie. Het is vandaag gepubliceerd, een week voordat de regeringsleiders van de EU zich buigen over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

De Europese Commissie wil dat de eurolanden nog meer integreren en dat crises, zoals in Griekenland en Spanje, worden voorkomen.

Schatkistbewaarder

Daarnaast wordt gepleit voor het ombouwen van het Europese noodfonds. Dat ESM werd door de eurolanden opgericht om het faillissement van onder meer Griekenland, Portugal en Ierland te voorkomen.

Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt het ESM een soort Europees Monetair Fonds, dat als een vangnet kan dienen. De nieuwe minister moet als een schatkistbewaarder toezicht op het geld houden.

Juncker

De plannen die vandaag werden gepresenteerd, komen in grote lijnen overeen met de ideeën die commissievoorzitter Juncker eerder dit jaar in Straatsburg presenteerde. In alle landen is weer sprake van economische groei. Bovendien daalt de werkloosheid en neemt het enthousiasme voor de euro toe. Volgens de commissie is het daarom juist nu tijd voor nieuwe plannen.

Nederland is tegen de voorstellen. De pijn voor Nederland zit vooral bij de ombouw van het noodfonds. Dat nieuwe fonds moet aan de ene kant dienen als pot voor het geval banken failliet gaan. En aan de andere kant moet het geld gebruikt worden om landen te helpen die te maken krijgen met economische schokken.

Nederland wil dat landen hun eigen broek ophouden en de begroting op orde brengen. Daar mag geen Europees geld voor worden gebruikt, vindt het kabinet.

STER reclame