Hollandse Hoogte | Flip Franssen
NOS NieuwsAangepast

100.000 mensen tekenen petitie om insecten te redden

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 100.000 handtekeningen aangeboden gekregen van mensen die de petitie 'Red de insecten en teken tegen gif' tekenden, een initiatief van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten vraagt de landbouwminister om te investeren in een transitie van de landbouw. De sector moet groener en robuuster worden. Volgens Natuurmonumenten is ruim 60% van de Nederlandse grond landbouwgrond. "Daardoor heeft verduurzaming van landbouw enorme impact op herstel van biodiversiteit."

Aanleiding voor de petitie is een Duits onderzoek dat in oktober verscheen. Daarin werd duidelijk dat het aantal insecten enorm is afgenomen. "In Nederland is de trend niet anders: vlindertellingen en vogelonderzoeken laten een neergaande lijn zien. Belangrijke oorzaak: intensieve landbouw", schrijft Natuurmonumenten.

Volgens de organisatie "kunnen we onze ogen niet meer sluiten voor het grootschalige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het overschot aan mest en de overdaad aan nutriënten die dat tot gevolg heeft".

Bloemen langs de akkers

Minister Schouten zei bij de ontvangst van de handtekeningen dat ze samen met de boeren wil onderzoeken hoe de natuur versterkt kan worden. "We zijn nu aan het kijken wat precies de oorzaken zijn van de ontwikkelingen ook rondom de insecten en in januari zal ik plannen presenteren om te zien wat er nog meer gedaan kan worden".

De minister wil ook kijken of de boeren voor de maatschappelijke rol die ze vervullen, bijvoorbeeld door bloemen langs de akkers te laten groeien, geld kunnen krijgen.

Meer biodiversiteit

De enorme teruggang in het aantal insecten is ook aanleiding voor toenadering tussen natuur- en milieuorganisaties met boerenorganisaties. Vorige maand kwamen achttien leiders uit de land- en tuinbouw, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties bij elkaar.

Onder meer LTO, Natuurmonumenten, Milieudefensie en de Rabobank doen mee aan dit overleg. Ze zien de huidige toestand van biodiversiteit "als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland". Daarom is volgens hen samenwerking dringend nodig.

Ze willen een 'Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland' uitwerken. Dat plan moet voor de zomer klaar zijn.

Milieuclubs

"Meer praten met elkaar is goed", zegt Arnout den Ouden, akkerbouwer op Voorne-Putten. "Er zijn nu vrij veel milieuclubs die heel makkelijk naar de landbouw wijzen, vaak over zaken die totaal niet met elkaar te maken hebben." Volgens Den Ouden gebruiken boeren nu al gps-technologie om steeds preciezer gif te spuiten en te irrigeren.

Hij is tegen een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen, omdat hij flexibel wil kunnen zijn in wat hij gebruikt. "Soms heb ik iets maar eens in de vijf jaar nodig, maar schrap die middelen niet, we doen ons best om steeds minder te gebruiken."

Den Ouden zegt zoveel mogelijk extra te doen voor het milieu. Bijvoorbeeld door wortels en uien zonder gif en met natuurlijke methodes te beschermen tegen insecten. "Dat soort dingen zie je overal gebeuren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl