De haven van Oud-Beijerland Martijn van Ruiven - CC BY-SA 4.0

Inwoners van het Zuid-Hollandse dorp Oud-Beijerland hebben, vlak voor Sinterklaas, een financiële meevaller: de gemeente maakt aan elk van de 10.000 huishoudens honderd euro over. Dat is netto besteedbaar. De reden: een flink begrotingsoverschot in 2016.

Onderaan de streep bleef er 7,7 miljoen euro over, zegt wethouder financiën Piet van Leenen in het NOS Radio 1 Journaal. Dat kwam door positieve resultaten van gronduitgifte en meevallers bij het uitbaggeren van sloten en singels, dat eens in de tien jaar gebeurt. "De vervuiling bleek veel minder te zijn dan gedacht, waardoor het baggeren geen 1,2 miljoen euro maar twee ton kostte."

Ook is de gemeente minder kwijt aan personeel dan een paar jaar geleden, omdat tijdens de crisis 20 procent van de ambtenaren werd ontslagen of aflopende contracten niet werden verlengd.

Dood geld

Nu heeft Oud-Beijerland dus veel geld over, de reserve is 20 miljoen euro. "Dat mogen we meenemen, maar dan is het dood geld. Uiteraard moeten we een stevig gevulde spaarpot hebben om calamiteiten op te vangen, maar 20 miljoen is voldoende als je kijkt naar onze risico's."

Om grote overschotten in de toekomst te voorkomen, gaat het Oud-Beijerlandse college proberen beter te begroten. "We willen zeker niet tekortkomen, maar we kunnen ook té terughoudend en voorzichtig zijn. Het is mooi als je redelijk in de buurt van de begrote bedragen uitkomt, want dat betekent dat je de goede afweging maakt in beleid."

Dit staat los van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is geen politieke stunt.

Piet van Leenen

Inwoners van Oud-Beijerland hoeven volgend jaar ook geen rioolheffing te betalen, en de onroerendezaakbelasting wordt structureel met twee procent verlaagd. Met de andere 6,7 miljoen euro die over blijft na de teruggave, gaat de gemeente de kinderboerderij en speeltuin opfrissen en het centrum verder opknappen.

De meevaller staat los van de gemeenteraadsverkiezingen, zegt Van Leenen. Die vinden niet in maart plaats, maar in november volgend jaar, vanwege de herindeling van de Hoeksche Waard. "Het is geen politieke stunt."

Betalen voor buren?

Ton Roerig, directeur van de Wethoudersvereniging, zegt dat meevallers vaker voorkomen voorafgaand aan gemeentelijke fusies. "Om te voorkomen dat een positief saldo verdwijnt in de fusie met de andere gemeentes. Inwoners maken zich dan weleens zorgen: gaan wij nou betalen voor de buren? Meestal wordt het verrekend met de WOZ-belasting."

De Zuid-Hollandse gemeente Korendijk gaf in juni dit jaar 100 euro terug aan alle huishoudens. In Assen was er sprake van dat rioolbelasting terugbetaald zou worden, maar dit wordt opzij gezet voor vervanging van het riool.

STER reclame