NOS Nieuws

Kabinet wil meer 'burgerschap' op scholen

Het kabinet wil dat scholen meer aandacht geven aan 'burgerschap'. Daarover stond al iets in het regeerakkoord en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs schrijft nu aan de Tweede Kamer dat de resultaten van een groot internationaal onderzoek de urgentie van "verdere versteviging" onderstrepen.

In het onderzoek zijn de burgerschapsvaardigheden van leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs in 24 landen in kaart gebracht. Het gaat dan om kennis en gedrag op het gebied van democratie, maatschappelijke basiswaarden, deelname aan de maatschappij en identiteit.

Niveau lager dan vergelijkbare landen

Volgens de onderzoekers ligt de kennis van Nederlandse leerlingen rond het internationale gemiddelde, maar is het niveau duidelijk lager dan in Scandinavische landen en in België.

Volgens Slob is het "niet geruststellend" dat Nederlandse leerlingen achterblijven bij leerlingen uit vergelijkbare landen. "Ook de constatering in het rapport dat Nederlandse leerlingen vinden dat hun school relatief weinig doet aan burgerschap stemt niet optimistisch", schrijft de minister.

Rechtsstaat en sociale vaardigheden

Het vorige kabinet wilde de regels voor burgerschapsonderwijs ook al aanpakken. Slob zet dat door. De opdracht aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs wordt aangescherpt, zodat het voor leraren duidelijker wordt wat ze moeten doen.

Verder krijgen kennis en werking van de rechtsstaat, ontwikkeling van sociale vaardigheden en kennis van mensenrechten een belangrijkere plek.

De minister vindt de school een omgeving waarin leerlingen ervaring moeten kunnen opdoen in het ontwikkelen van wederzijds respect voor elkaars overtuiging.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl