Massage Flickr / gaelx / CC BY-SA 2.0

Bij het Meldpunt Tantra Misbruik zijn sinds de onthullingen van deze week tientallen nieuwe klachten binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van tantramasseurs. Inmiddels zijn er 54 meldingen gedaan over tientallen mannelijke masseurs.

Woensdag berichtte de NOS over masseurs die zeggen dat ze vrouwen kunnen helpen met emotionele blokkades en seksuele trauma’s, maar hen vervolgens misbruiken. Toen waren er 24 klachten verzameld. Zeker vijf vrouwen zijn naar de politie gestapt om misbruik te melden. Tegen drie masseurs is aangifte gedaan.

“We worden compleet overspoeld”, zegt Helene Baayen van het meldpunt. “Ik zit een groot deel van de dag aan de telefoon met slachtoffers die soms de meest hartverscheurende verhalen vertellen. Wij zijn dit meldpunt begonnen omdat wij ons het lot van deze vrouwen aantrekken, maar de ernst en omvang van het probleem overvalt ons ook.”

Er is geen beroepsvereniging, maar in Nederland zijn zo'n 200 tantramasseurs werkzaam, afgaand op hun vermelding op internet, onder wie negentig mannen.

Landelijk onderzoek

PvdA-Kamerlid Kuiken heeft schriftelijke vragen aan minister Grapperhaus van Justitie gesteld over het misbruik van tantramasseurs. Zij wil onder meer van de minister weten of het klopt dat de politie slachtoffers afraadt om aangifte te doen omdat dat geen zin zou hebben.

De PvdA pleit voor een landelijk onderzoek naar het optreden van de politie bij de aangiftes van zedenzaken. Kuiken zegt hierover: “Het gaat dan om zaken aIs: is de capaciteit van de zedenrecherche wel voldoende? Is de juridische kennis die rechercheurs hebben op orde? Pas als je die antwoorden hebt, weet je wat je moet doen om de praktijk van die aangiftes te verbeteren.”

Ontmoedigend
Over de gang van zaken bij aangiftes in zedenzaken is al langer discussie. Die aangiftes beginnen met een informatief gesprek, waarin de rechercheur vertelt wat een eventuele aangifte allemaal inhoudt. De toenmalige minister Van der Steur erkende enkele jaren geleden dat “een zeker ontmoedigend effect van het informatieve gesprek nooit helemaal kan worden uitgesloten”.

Dat herkennen de slachtoffers van tantramasseurs ook. “Tegen mij zeiden de zedenrechercheurs gewoon dat er geen sprake was van een strafbaar feit”, zegt Petra Koning, die kort geleden aangifte deed tegen een masseur in het oosten van het land. “Ik moest hen zelf op een wetsartikel wijzen waarin staat dat seks met een cliënt in een therapeutische setting strafbaar is, ook als het niet om een geregistreerde hulpverlener gaat. Het deed ze verder niet van gedachten veranderen.”

Volgens D66-Kamerlid Bergkamp is het belangrijk dat er aandacht komt voor misbruik door tantramasseurs, om daarmee de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen te verhogen. "Het is belangrijk dat justitie, politie en hulpverleners daar samen in gaan optrekken."

STER reclame