ANP

In politiek Den Haag gaan stemmen op om de cao voor leraren in het basisonderwijs te versoberen. CDA-Kamerlid Rog vindt dat een te groot deel van het geld in het onderwijs opgaat aan leraren die niet voor de klas staan. Bij andere regeringspartijen zijn soortgelijke geluiden te horen en ook minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil een soberder cao.

Slob zei eerder dat hij wil opkomen voor de leraren, maar meer geld dan in het regeerakkoord is afgesproken zit er niet in. Leraren zijn niet tevreden met de toezeggingen van het kabinet en hebben nieuwe acties aangekondigd.

Lange en hoge uitkeringen

Rog benadrukt dat er nu allerlei "bovenwettelijke regelingen" zijn, bijvoorbeeld voor vaak relatief lange en hoge uitkeringen aan werkloze leraren. In het regeerakkoord is afgesproken dat de salarissen in het basisonderwijs worden verbeterd, maar in de zin over de arbeidsvoorwaarden staat ook dat de bovenwettelijke regelingen worden "genormaliseerd".

Het CDA vraagt vakbonden en werkgevers ervoor te zorgen dat het beschikbare geld terecht komt bij "actieve leraren". "We hebben afspraken gemaakt in het regeerakkoord en die afspraken moeten worden nagekomen", zegt Rog.

Vakbonden willen best praten over een "normalere" cao, maar alleen als het kabinet meer geld uittrekt voor salarissen dan het tot nu heeft toegezegd.

'De overheid geeft extra geld, dus de sociale partners ook'

STER reclame