ANP

Op de Klimaattop in Bonn, die vanavond wordt afgesloten, zijn de afgelopen twee weken de afspraken uit het Parijse Klimaatakkoord verder uitgewerkt. In de Duitse stad zijn opnieuw stappen gezet om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Die gaan weliswaar nog niet ver genoeg, maar het besef groeit dat de opwarming van de aarde echt een halt moet worden toegeroepen.

In Parijs is in november 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde tot ruim beneden de 2 graden, liefst in de buurt van de 1,5 graad moet blijven. Beide getallen worden altijd in één adem genoemd, maar de verschillen tussen twee en anderhalve graad zijn veel groter dan de meeste mensen - en ook politici - denken. Niet alleen in de aanpak, maar zeker ook wat betreft de gevolgen wordt dat verschil onderschat.

De NOS sprak hierover met Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving en met Marjan Minnesma van Urgenda. Ze zijn het oneens over de methoden waarmee de opwarming beperkt kan worden, maar vinden wel allebei dat politiek en maatschappij zich bewuster moeten zijn van het verschil. In onderstaande video leggen ze het uit.

Wat is het verschil tussen 1,5 en 2 graden opwarming?

STER reclame